header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Barokní socha klečícího sv. Jana Nepomuckého původně stávala na mostku přes Slánský (dnes Červený) potok mezi městem Slaný a vesničkou Kvíček. Most byl zbořen v polovině 20. století, socha světce byla osazena novým podstavcem, datovaným rokem 1854, a přestěhována do areálu kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. V roce 1962 historik umění Miloš Suchomel zachytil sochu na fotografiích, ale byla již bez hlavy. V roce 2021 se město Slaný rozhodlo k jejímu restaurování a opětovnému umístění sochy do veřejného prostoru.
Socha rozjímajícího světce, klečícího mezi obláčky s rukama složenýma na hrudi, je kvalitní a citlivě zpracované umělecké dílo z jemnozrnného pískovce mšenského typu.
Při rekonstrukci Janovy hlavy byla jedinou nápovědou silueta na několika historických fotografiích. Hlava byla nejprve vymodelována ze sochařské hlíny, poté zaformována,
odlita do sádry a podle sádrového modelu pak metodou tečkování vysekána v jemnozrnném pískovci z kamenolomu Libná. K trupu figury byla upevněna nerezovým trnem. Svatozář byla vytvořena z mědi a pozlacena.
Socha byla nově umístěna do blízkosti vodního prvku, v parku, nedaleko ústí aleje ke klášteru bosých karmelitánů ve Slaném. Park je klidným místem, kde Slánští rádi tráví svůj volný čas nebo jím procházejí do zaměstnání či škol. Socha světce bývá většinou stojící nebo klečící na jednom koleni. Slánská socha znázorňuje zcela klečícího světce, čímž je ojedinělá.

  • Období realizace: 8. 11. 2021 – 5. 5. 2022
  • Iniciátor: Město Slaný
  • Investor: Město Slaný
  • Realizátor: Jarmil Plachý, restaurátor, Petr Bárta, kamenosochař

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy