header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vše začalo v 70. letech 20. století, kdy místní organizace zahrádkářů vysázela alej jeřabin podél cesty k nově vybudovanému hřbitovu. Jeřabinám se bohužel nedařilo a z aleje zbyly jen uschlé pahýly. V letech 1998 a 1999 obec vysadila po obou stranách cesty alej novou, javorovou. Alej postupně vyrostla do krásy a tím, že lemovala cestu
ke hřbitovu, se nabízelo doplnit ji tzv. křížovou cestou. To bývá obvyklé řešení, ale v Lukavici chtěli něco výjimečného. A tak se v hlavě starostky zrodil nápad na zhotovení
Desatera. Zastupitelstvo souhlasilo, blížil sesraz rodáků, akce mohla začít... Obec oslovila uměleckého kováře Františka Bečku. Po společné domluvě padlo rozhodnutí,
že na pískovcových menhirech budou umístěny ze železa vykované symboly znázorňující jednotlivá Boží přikázání. Z lomu byly přivezeny dvoumetrové kameny, které
byly svépomocí usazeny mezi stromy. Přes zimu probíhaly kovářské práce, které zaujmou svou symbolikou a jednoduchými rysy. Průvodními prvky jsou lidské ruce a ústa. Všechny jsou instalovány v kruhu značícím lidský život. V červnu 2022 byly menhiry osazeny symboly a následně byl projekt odhalen u příležitosti srazu rodáků. Dílo je místěno v aleji, kudy občané často chodí na procházky a mohou tak cestou v klidu rozjímat nad jednotlivými symboly. Míří sem i cyklisté z blízké cyklostezky. Kochají se uměleckým dílem, které zkrášluje krajinu a které bylo podle textových tabulí vytvořeno pro potěchu oka a ducha.
Desatero Božích přikázání, to jsou dnešní řečí univerzální pravidla slušného chování, platná pro věřící i nevěřící již po staletí. Určitě není na škodu si je nenásilnou formou
občas připomenout. V tom je jejich přínos, který v dnešní uspěchané a penězi měřené době má svou hodnotu.

  • Období realizace: 9. 9. 2021 – 4. 6. 2022
  • Iniciátor: Ilona Severová, starostka, František Bečka
  • Investor: Obec Lukavice
  • Další partneři: Antonín Vítek
  • Realizátor: TEKAM ZÁMĚL s.r.o., František Bečka

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy