header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Centrální reprezentační prostor státního zámku Kunštát pochází z období baroka. Do stávající podoby byl neobarokně upraven v polovině 19. století. Po roce 1956 byl  bohužel degradován na skladový prostor ministerstva vnitra. To mimo jiné vedlo i k značnému poškození hodnotného mobiliáře, zejména barokních portrétů a neobarokní intarzované parketové podlahy. V roce 2005 zahájil Národní památkový ústav, nový správce státního zámku Kunštát, postupnou památkovou obnovu, která vyvrcholila v letech 2019–2022.
Na realizaci se podílel široký tým složený z odborných pracovníků Národního památkového ústavu, pracovníků výkonných orgánů státní památkové péče a restaurátorů. Prvotním úkolem bylo zpracování kvalitních podkladů (studie proveditelnosti, restaurátorské záměry a prezentace). Po nezbytné administraci a úspěšné obhajobě projektu došlo k vlastní realizaci – restaurování velkoformátových barokních obrazů, portrétů rytířů Řádu zlatého rouna a neobarokní intarzované barokní podlahy.
Díky realizované rekonstrukci získal Rytířský sál znovu svoji podmanivou podobu, kterou mu vtiskla neobarokní úprava. Dnes opět můžeme tento unikátní prostor obdivovat v jeho původní neopakovatelné kráse, a to v rámci hlavního návštěvnického okruhu „Reprezentační prostory jižního křídla“. Rytířský sál představuje druhou největší obrazovou galerii rytířů Řádu zlatého rouna v Evropě, jedinečnou památku dějin nejvýznamnějšího řádu katolické Evropy a jeden z nejpůsobivějších interiérů moravských hradů a zámků.

  • Období realizace: 31. 1. 2019 – 31. 5. 2022
  • Iniciátor: Správa státního zámku Kunštát
  • Investor: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
  • Dotace: výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD, výzva nositele, SCLLD: 5. výzva MAS Boskovicko PLUS, z.s. - „Kulturní památky pro návštěvníky“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011169
  • Další partneři: Ing Petr Šubík - manažer projektu, Ing. Radek Suchánek - finanční manažer projektu, Radim Štěpán - výkonný manažer projektu, Mgr. Ondřej Gardlo - administrátor projektu
  • Projektant: Theodorik s.r.o., Zdeněk Špaček
  • Realizátor: Theodorik s.r.o. - restaurování obrazů, Zdeněk Špaček - restaurování podlahy

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy