header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Lokalita je součástí biokoridoru Hloučela, který je využíván jako rekreační území. Tento zelený pás prochází severním okrajem města. Obyvatelé biokoridor využívají k  procházkám v každém ročním období, část s rybníčkem však byla pro tento účel nevhodná. Vodní plocha dříve patřila k místnímu pivovaru, ale již několik desítek let neplnila svou původní funkci. Zanedbaný stav byl kritizován veřejností. Město proto odkoupilo umělou nádrž od vlastníka a rybník čekal na revitalizaci.
Revitalizace byla zahájena v roce 2019 přípravou zadání zpracování projektové dokumentace společností Regioprojekt Brno, s.r.o. Společné územní a stavební povolení bylo vydáno v roce 2021, koncem roku došlo k zahájení stavby. Zhotovitelem se stala společnost Rovina stavební a.s. z Hulína.
Cílem proměny bylo zvýšení rekreačního potenciálu. V prostoru zátopy rybníčku je vytvořeno brouzdaliště s pevným dnem z lomového kamene a s „nášlapnými kameny“ vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup zajišťují betonové schody. K atraktivitě přispívá i litorální zóna, která je útočištěm pro pobřežní rostlinná společenství, pro vodní živočichy a organismy. Revitalizováno je i blízké okolí, a to novým mobiliářem a výsadbou stromů. Cestičky jsou zpevněny a vyštěrkovány. Rybníček je nově přístupný
ze tří stran a vytváří příjemné zázemí nejen pro obyvatele nedalekého sídliště Svornosti, ale i pro návštěvníky sousedního venkovního posezení.

  • Období realizace: 23. 12. 2021 – 15. 8. 2022
  • Iniciátor: Veřejnost, Statutární město Prostějov
  • Investor: Statutární město Prostějov
  • Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
  • Realizátor: Rovina stavební a.s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy