header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Hlasujte pro nejlepší proměnu 14. ročníku web ikona

Lokalita je součástí biokoridoru Hloučela, který je využíván jako rekreační území. Tento zelený pás prochází severním okrajem města. Obyvatelé biokoridor využívají k  procházkám v každém ročním období, část s rybníčkem však byla pro tento účel nevhodná. Vodní plocha dříve patřila k místnímu pivovaru, ale již několik desítek let neplnila svou původní funkci. Zanedbaný stav byl kritizován veřejností. Město proto odkoupilo umělou nádrž od vlastníka a rybník čekal na revitalizaci.
Revitalizace byla zahájena v roce 2019 přípravou zadání zpracování projektové dokumentace společností Regioprojekt Brno, s.r.o. Společné územní a stavební povolení bylo vydáno v roce 2021, koncem roku došlo k zahájení stavby. Zhotovitelem se stala společnost Rovina stavební a.s. z Hulína.
Cílem proměny bylo zvýšení rekreačního potenciálu. V prostoru zátopy rybníčku je vytvořeno brouzdaliště s pevným dnem z lomového kamene a s „nášlapnými kameny“ vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup zajišťují betonové schody. K atraktivitě přispívá i litorální zóna, která je útočištěm pro pobřežní rostlinná společenství, pro vodní živočichy a organismy. Revitalizováno je i blízké okolí, a to novým mobiliářem a výsadbou stromů. Cestičky jsou zpevněny a vyštěrkovány. Rybníček je nově přístupný
ze tří stran a vytváří příjemné zázemí nejen pro obyvatele nedalekého sídliště Svornosti, ale i pro návštěvníky sousedního venkovního posezení.

  • Období realizace: 23. 12. 2021 – 15. 8. 2022
  • Iniciátor: Veřejnost, Statutární město Prostějov
  • Investor: Statutární město Prostějov
  • Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
  • Realizátor: Rovina stavební a.s.

Webová stránka proměny 
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy