header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na leletické návsi se nachází statek čp. 19. V jeho průčelí stojí ve výklenku socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Vzhledem k tomu, že se socha na tomto místě nachází od nepaměti, vzešel po dohodě s vlastníky statku a zástupců obce návrh na její zrestaurování. Podle odhadovaného stáří pochází z přelomu 17. a 18. století. Jelikož se jedná o jednu z dominant Leletic, podpořilo zastupitelstvo obce na svém jednání myšlenku rekonstrukce.
Od prvního plánu na restaurování sochy uplynul rok. V roce 2019 zastupitelstvo obce schválilo finančně podpořit renovaci. Socha byla na podzim vyňata z výklenku a převezena do restaurátorské dílny. Restaurátorské práce byly hotové na jaře následujícího roku a socha dočasně našla umístění v pracovně starostky. Zpět na místo do průčelí statku se navrátila v červnu 2021.
Dnes je průčelí statku krásně opraveno a nachází se v něm zrestaurovaná socha. Nově je umístěna v kovaném okně s UV folií, aby nedocházelo k poškození sochy slunečními paprsky. Socha sv. Jana Nepomuckého byla navrácena do výklenku v roce oslav 300. výročí jeho blahořečení. Sochu požehnal páter Jiří Špiřík z římskokatolické farnosti Nepomuk – arciděkanství Nepomuk za účasti Matice svatého Jana Nepomuckého a široké veřejnosti. Do sochy bylo vloženo poselství pro budoucí generace.

  • Období realizace: 28.9. 2019– 20. 3. 2020
  • Iniciátor: Obec Hvožďany; rodina Kočovských
  • Realizátor: Vladimír Hruška
  • Fotografie: archív obce Hvožďany
  • GPS souřadnice proměny 49.5257469N, 13.8411836E

www.hvozdany.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy