header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původně zámek včetně parku sloužil potřebám majitelů chanovického panství. Po roce 1945 prošel celý areál majetkovým roztříštěním. Do roku 1990 park pustl a řada budov se zbortila. Vedení obce postupně pracovalo na majetkovém vypořádání s jasným cílem, aby vše sloužilo potřebám místních lidí. Byl vypracován stavebně provozní záměr a nyní je areál využíván jako centrum obce, které zahrnuje úplnou základní školu, turistické cíle, probíhají zde místní slavnosti a kulturní počiny, a navíc nabízí možnost celoročního odpočinku. Součástí záměru byla i oprava kašny, parková úprava jejího okolí a následné zapojení pro potřeby místních lidí.
Realizovaná obnova původní kašny vychází ze snahy zachovávat na vesnici trvalý celoroční život. Proto zastupitelé obce chápali jako svoji povinnost získat zámecký areál postavený našimi předky do majetku obce a využít tento majetek pro místní lidi k celoročnímu využití. Zdar obnovy ukazuje zájem a návštěvnost lidí okolo kašny. I zájemmladých párů uzavírat u opravené kašny sňatky.
Projektant vycházel ze tří požadavků investora. První byl řešit prostory zámeckého parku v celkovém kontextu kulturní památky, druhý uspořádat doprovodné plochy pro denní potřeby občanů a návštěvníků, a třetí zachovat objektu i celému místu původní historický vzhled a ducha. Dnes jsou provedené práce hodnoceny občany i zástupci obce velmi kladně.

  • Období realizace: 1. 9. 2020 – 1. 5. 2021
  • Iniciátor: Obec Chanovice
  • Investor: Obec Chanovice; Plzeňský kraj
  • Projektant: Obec Chanovice za podpory arch. Jiřího Kučery
  • Realizátor: NEGEBU, s.r.o. vedená ak. mal. Jaroslavem Šindelářem
  • Fotografie: Archiv Obce Chanovice
  • GPS souřadnice proměny 49.4047022N, 13.7153325E

www.chanovice.cz
https://www.facebook.com/ObecChanovice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy