header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Proměna nefunkční nádrže a podmáčené louky v esteticky hodnotný multifunkční biotop napomáhající rozvoji místní fauny a flóry na pomezí katastrálních území Mohelno a Kladeruby nad Oslavou v okrese Třebíč si jistě zaslouží pozornost. Vodní nádrž Tlustý spolu s přilehlým biocentrem byla realizována severozápadně od obce Mohelno v nadmořské výšce 355 až 375 m n. m. na toku Skřípinského potoka na základě provedených komplexních pozemkových úprav.
V rámci výstavby vodní nádrže došlo k terénním a vegetačním úpravám, vybudování zemní homogenní hráze, výpustného objektu, bezpečnostního přelivu k bezpečnému převedení povodňových průtoků stoleté vody a zřízení zátopy nádrže včetně litorální zóny. V zátopě na přítoku byla vybudována oddělovací hrázka sloužící k vytvoření zmíněné litorální zóny důležité pro rozvoj populací řady živočichů a rostlin.
Nádrž chrání obec před povodněmi a upravuje vodohospodářské poměry na toku, zadržuje vodu v krajině. Obci je tak umožněn stabilnější odběr vody na níže položené nádrži. Retenční plocha se navíc spolu s biocentrem výrazně podílí na okolním rázu krajiny. V rámci biocentra rozkládajícího se na jihozápadním břehu nádrže vznikly rozsáhlé plochy bohaté dřevinné vegetace a květnatá louka. Jsou útočištěm hmyzu, ptactva a drobné zvěře. Nově založené biocentrum bylo doplněno o dvě dřevěná posezení, která lákají turisty a cykloturisty k odpočinku na tomto snadno dostupném a malebném místě.

  • Období realizace: červen 2018 – srpen 2019
  • Iniciátor: Státní pozemkový úřad
  • Investor: Státní pozemkový úřad Státní pozemkový úřad; Program rozvoje venkova
  • Projektant: VZD INVEST s. r. o.
  • Realizátor: KAVYL, spol. s r. o.
  • Fotografie: Státní pozemkový úřad
  • GPS souřadnice proměny: 49.1286678N, 16.1736108E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy