header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Areál Kampusu UJEP se nachází v prostoru bývalé Masarykovy nemocnice, který byl předán darovací smlouvou dne 20. 3. 2006 do rukou tehdejšího rektora doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc. Od té doby se začaly připravovat projekty k přestavbě a úpravě objektů pro jednotlivé fakulty a ústavy. Došlo k demolici objektů nacházejících se ve velmi špatném technickém stavu, rekonstrukcím původních nemocničních pavilonů B (Fakulta umění a designu), VIKS (Fakulta sociálně ekonomická), H (Fakulta strojního inženýrství), F1 a F2 (Filozofická fakulta), dále k výstavbě zcela nových staveb dle architektonických návrhů. Nápad využít areál jako univerzitní městečko vznikl v roce 2004, kdy byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Ústí nad Labem, Masarykovou nemocnicí a UJEP.
V září 2012 byla dokončena výstavba Vědecké knihovny UJEP a Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP. V roce 2014 skončila rekonstrukce pavilonů F1 a F2 určených pro filozofickou fakultu. Dále probíhaly práce na výstavbě prostor pro přírodovědeckou fakultu a fakultu životního prostředí, které byly zakončeny v červnu 2020 kolaudací dominanty kampusu objektu Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Fakulta strojního inženýrství byla zkolaudována v prosinci roku 2021.
Areál vymezují ulice České mládeže, Resslova, Pasteurova, Thomayerova a bývalá Mendělejevova, jež je dnes součástí areálu. V kampusu naleznete venkovní amfiteátr, univerzitní knihkupectví či kapli. K dispozici jsou moderní stravovací zařízení (menza, kavárna Kampuska či 50bar). V areálu je umístěna lavička Václava Havla či pamětní místo Václava Sedláčka. Náměstíčko před budovou Centra přírodovědných a technických oborů slouží jako kontaktní prostor nejen pro studenty a zaměstnance univerzity, ale také pro veřejnost.

  • Období realizace: 1. 1. 2004 – 1. 1. 2022
  • Iniciátor: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Investor: projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Operační program Výzkum a vývoj pro inovace; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Národní program MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol; Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost; vlastní zdroje UJEP
  • Další partneři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šťastný (Projekty CZ, s.r.o.); Ing. arch. Vladimír Novák (atelier AVN s.r.o.); doc. Ing. arch. Jiří Buček (SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec); prof. Ing. arch. Petr Pelčák (Pelčák a partner architekti, s.r.o.); Ing. arch. Pavel Sýs (METROPROJEKT Praha a.s.); Ing. Petr Dlouhý (Correct BC, s.r.o.)
  • Realizátor: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.; Metrostav a.s.; ISTAR , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
    Studio Jelínek s. r. o.; R E G A S T, spol. s r.o.
  • Fotografie: archiv UJEP
  • GPS souřadnice proměny 50.6652792N, 14.0255528E

www.ujep.cz
www.usti-nad-labem.cz
https://www.facebook.com/ujep.cz
https://www.facebook.com/usti.nad.labem.volny.cas

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy