header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

dea stavby nové městské knihovny vzešla z iniciativy městského obvodu. Jako vhodné místo se jevila chátrající budova v samotném jádru Vratislavic, jež v minulosti sloužila mimo jiné jako sirotčinec, školka nebo fara. Cílem bylo do domu umístit jak zázemí pro knihovnu, tak i pro občanské spolky, rodinné centrum a sociální poradenství. Původní budova bývalé fary nemohla pojmout veškeré funkce, které měl polyfunkční dům skloubit. Došlo k rozhodnutí budovu rozšířit o soudobou přístavbu, která pomůže naplnit provozní nároky.
Výstavba probíhala za spolupráce zástupců Vratislavic nad Nisou, architektů a stavební firmy. Jak to u rekonstrukcí bývá, i zde se v průběhu odhalování konstrukcí původního objektu objevily nečekané obtíže, na které bylo třeba reagovat. A i přesto, že občas bylo nutné od původního návrhu odbočit, např. kvůli degradovaným konstrukcím původního objektu, podařilo se projekt úspěšně dokončit.
Původní budova fary prošla celkovou rekonstrukcí – byly odstraněny nánosy úprav a vrátily se její historické prvky. Odkrytím zasypaných sklepů se odhalilo nové podlaží. Z exteriéru se zpřístupnilo potřebným odstraněním terénu. Před budovou tak vzniklo prostranství s posezením. Moderní pětipodlažní přístavba citlivě doplňuje původní objekt. Orientována je k zámeckému parku, čímž umožní čtenářům přímý kontakt s přírodou. Její tři nadzemní podlaží jsou díky otvorům ve stropech navzájem propojena. Nový objekt je propojen se stávajícím v podzemní části a vetknutým transparentním můstkem v úrovni prvního patra.

 • Období realizace: 1. 7. 2019 – 28. 10. 2021
 • Iniciátor: Lukáš Pohanka, starosta
 • Investor: Městský obvod Vratislavice nad Nisou; IROP
 • Projektant: generální projektant: ATAKARCHITEKTI s.r.o.; stavebně konstrukční řešení: Ing. David Mareček; požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jan Trafina, Ing. Jiří Mečíř
  technika prostředí staveb: Ing. Vladimír Rais, Jan Burgr, Radek Hořejší, Ing. Jan Holas, Martin Šenberk
 • Autor architektonického návrhu: autoři: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Ondřej Novák (ATAKARCHITEKTI s.r.o.)
  spolupráce: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková, Ing. arch. Pavlína Šturmová, Ing. arch. Michaela Říhová
 • Realizátor: B R E X, spol. s r.o.
 • Autoři fotografií: Tomáš Souček, Radek Drbohlav, Tomáš Malý
 • GPS souřadnice proměny 50.7441953N, 15.0929892E

www.igivratislavice.cz
www.facebook.com/igivratislavice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy