header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původně gotický dům v Truhlářské ulici prošel v roce 1784 zásadní přestavbou poté, co jej získala česká evangelická církev augsburského vyznání. Někdejší taneční sál v 1. patře byl upraven na modlitebnu pro 300 osob a ostatní prostory na byty duchovního, kantora a kostelníka. Roku 1905 sbor dům prodal. Poté v něm byly příčkami vybudovány byty a v přízemí prostory pro obchod a služby. V druhé polovině 20. století nevyužitý dům chátral.
Rekonstrukce historického domu, v minulosti nesoucího jména „Na skále“, „Na pískách“ či „dům Ratzenbeckský“, probíhala za přísného dohledu zástupců památkové péče a odhalila řadu překvapení a nečekaných objevů, jež bylo potřeba podle jejich pokynů sanovat a zabezpečit pro další generace. Práce začaly vyčištěním původních prostor a návratem k nejhodnotnějším vrstvám domu. Zvlášť cennou součástí jsou zachované velkorysé sklepy, prostor první toleranční modlitebny v Praze a barokní krov s ležatou stolicí s ondřejskými kříži. Klenuté gotické sklepy byly restaurovány, součástí renovace byla i dostavba schodišťové a výtahové věže pro bezbariérový přístup do všech podlaží. Zachovány zůstaly barokní a klasicistní malby. Na uliční fasádě došlo k odhalení fragmentů výjevů s motivem Panny Marie a žehnajícího neznámého světce. Malby byly zdokumentovány, restaurátorsky zajištěny a zakryty. Následně proběhla rekonstrukce maleb včetně bohatě profilovaných rámů.
Jednička – středisko volného času slouží všem věkovým kategoriím, především ale dětem a mládeži. Praze 1 takové zařízení dosud chybělo. Nabídka aktivit je skutečně pestrá. Seniory i rodiče při čekání na děti potěší nová kavárna v přízemí i s možností posezení venku. Milovníci divadelních představení a koncertů ocení i nový divadelní a zkušební sál v suterénu.

 • Období realizace: 10. 4. 2019 – 30. 7. 2021
 • Iniciátor: Městská část Praha 1
 • Investor: Městská část Praha 1; Hlavní město Praha; Ministerstvo kultury – Program regenerace MPR a MPR; Českobratrská církev evangelická
 • Další partneři: Středisko volného času Jednička; Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
 • Projektant: KAVA, spol. s.r.o.
 • Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Jan Karásek
 • Realizátor: AVERS spol. s r.o.
 • Autor (autoři) fotografií Vasil Stanko (nový stav), KAVA spol. s r.o.; historické fotografie jsou z publikace Ferdinand Hrejsa: Dějiny české evanjelické církve
  v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech. 1927
 • GPS souřadnice proměny 50.0900536N, 14.4293061E

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy