header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Impozantní architektura budovy dříve zdobila svou pseudobarokní fasádou obecní náves. Hrubými zásahy v minulosti však došlo ke zničení fasády. Objekt byl celkově zanedbaný. Výstavní expozice se tísnily v nedostačujících prostorech, které zdaleka neumožňovaly zpřístupnit návštěvníkům všechny získané exponáty. Cílovou skupinou muzea jsou návštěvníci regionu i obyvatelé obce a jejího okolí, kteří mají zájem o poznávání místních kulturních tradic. Díky rekonstrukci Obecního domu jsou Záhlinice atraktivnější a zvýšil se počet návštěvníků oblasti.
V prostorách nově zrekonstruovaného Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích jsou pořádány výstavy a přednášky. Muzeum má pět výstavních místností – památník Františka Skopalíka, ze života vesnice, školička, kuchyňka se světnicí a knihovna s farní místností a betlémem. Část stálé expozice se mění při pořádání různých tematických výstav či vzdělávacích pořadů. Dvůr a zahrada jsou příležitostně využívány při společenských akcích – například Velikonočním dvorku, hodech, Dni řemesel a setkávání místních občanů. Depozitář muzea je umístěn v budově místního hostince.

  • Období realizace proměny: březen–listopad 2011
  • Iniciátor proměny: Město Hulín
  • Investor: Město Hulín; ROP Střední Morava; Zlínský kraj
  • Autor fotografií: Archiv města Hulín, Achiv MKC Hulín

Webové stránky proměny město Hulín, MKC Hulín
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy