header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Školní náměstí bylo kvalitně upraveno v roce 2008 dle návrhu architekta Milana Obenause v rámci rozsáhlé rekonstrukce veřejných prostranství historického jádra. Nicméně dvě bolístky mu i poté zůstaly. Jednak zmrzačená fasáda Základní umělecké školy (původně městské základní školy), na níž se reálný socialismus podepsal otesáním neorenesanční plastické výzdoby, kterou nahradil břízolitem. A jednak spletitá historie opakovaných instalací a odstraňování Masarykovy sochy v rámci dějinných zákrut 20. století.
Opláštění ZUŠ se podařilo uvést do uspokojivého stavu v roce 2017, kdy v rámci zateplení budovy prosadili architekti z olomouckého studia Ječmen výjimečně zdařilou parafrázi historizujících fasádních prvků. Tradiční fronton, klenák, bosáž, římsa, nebo vlys byly nahrazeny geometrickými tvary a omítkami různé hrubosti. Důležitou roli hraje také obnovený vstupní portál, nová okna s tradičním členěním a barevné sladění všech součástí fasády.
Blížící se stoleté výročí založení republiky o rok později pak bylo impulsem k rozhodnutí o opětovné instalaci památníku TGM. V roce 2019 byla vypsána veřejná architektonicko-výtvarná soutěž s cílem vyhnout se mnohokrát opakovaným tématům ztvárnění prvního prezidenta a přinést Hranicím svébytné řešení odrážející souvislosti místa. Pojetí sochaře Ladislava Sorokáče a architekta Ondřeje Tučka zjednodušilo bronzovou sochu na nezaměnitelnou plošnou siluetu státníka jako soudobou interpretaci klasického jezdeckého pomníku, přičemž její hravost koresponduje s názvem náměstí i věkem jeho uživatelů.

  • Období realizace proměny: červen–září 2017; srpen–září 2020
  • Iniciátor proměny: Jiří J. K. Nebeský, hranický historik, vydavatel a publicista
  • Investor: Město Hranice; Evropská Unie, Fond soudržnost, Operační program Životní prostředí (oprava a zateplení ZUŠ)
  • Projektant: Ing. arch. MgA. Lukáš Blažek (Ječmen studio) Ladislav Sorokáč a Ondřej Tuček

Webové stránky proměny město Hranice
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy