header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Novogotický kostel sv. Františka a Viktora z konce 19. století zasáhla v roce 1997 rozsáhlá povodeň, která zde vystoupala až do výše 3,5 m. I přes prvotní záchranné práce nebyla jeho budoucnost jistá. Čekal na celkovou opravu, která by zajistila jeho další existenci a možnost sloužit lidem v oblasti, která se po povodních téměř vylidnila a ztratila svou obydlenou tvář. Kostelu se bortila cihlová věž, věžní kříž zkorodoval, vzácná vitrážová okna se také rozpadala, zvony a věžní hodiny byly nefunkční. Bylo zde skutečně práce „jako“ na kostele. Náročného úkolu se ujal v roce 2007 do farnosti nově příchozí kněz.
Práce začaly obnovou farní budovy, její zahrady. Poté přišel na řadu kostel, počínaje obnovou funkčnosti věžních hodin. Následovala rekonstrukce celé věže, vstupní vitráže a postupné opravy ostatních vitrážových oken. Na těchto činnostech se podílel nově příchozí kněz, který nadchl také farníky, aby se zapojili. Společně hledali možnosti získávání financí na opravy. „Zapomenutý“ kostel se během své proměny stal vyhledávaným místem, ve kterém se pořádaly a pořádají v rámci možností kulturní akce, koncerty, výstavy, přednášky. Počáteční nedůvěra v jeho záchranu se proměnila v nečekaná vítězství.
Kostel v současné době slouží k bohoslužbám, přestože stojí na neosídleném a vylidněném místě. I nadále v něm kromě bohoslužeb probíhají kulturní akce a jeho život se neustále pozvedá. Již dávno není zapomenutým místem a objektem, stojícím na okraji města odsouzeným k postupnému zániku. V zaniklém městysu Hrušově je jedinou připomínkou jeho dávné slávy a bohatého života. Během let došlo nejen k nutným opravám, ale například také k rekonstrukci varhan, které patří k největším v Ostravě, a nakonec k obnově a nátěru střechy a k samotnému vymalování kostela.

  • Období realizace proměny: září 2007 – listopad 2020
  • Iniciátor proměny: p. Piotr Marek Kowalski; p. Krzysztof Szewczyk
  • Investor: Ministerstvo kultury; Moravskoslezský kraj; Statutární město Ostrava; Nadace ČEZ; Nadace OKD; Biskupství ostravsko-opavské; Slezská Ostrava; sponzoři a dobrovolní dárci, farníci
  • Další partneři realizace proměny: Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, z.s.
  • Autor fotografií: Jan Prokeš

Webové stránky proměny Ostrava–Hrušov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy