header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Požadavek na modernizaci dané tramvajové tratě vycházel především z jejího zastaralého a technicky nevyhovujícího stavu. Snaha zmodernizovat úsek Dúbravsko-Karloveské radiály navazuje na koncepci postupné obnovy kolejové infrastruktury hlavního města Slovenské republiky Bratislavy, zvyšování výkonnosti hromadné dopravy na území města a zlepšení komfortu cestujících.
Hlavním účelem stavby byla modernizace technické infrastruktury trati tak, aby se zvýšila traťová rychlost a prostorová průchodnost. Cílem bylo také zvýšení bezpečnosti provozu dopravních prostředků i cestujících. Kromě toho se modernizací město Bratislava snažilo dosáhnout vyšší kultury, komfortu a plynulosti cestování městem. Díky obnově se snížily negativní dopady provozu pro obyvatelstvo a zlepšila se kvalita životního prostředí.
Původní záměr modernizace byl připravovaný způsobem, jaký je patrný v Dúbravce v úseku Pri kríži po Záluhy. Postupně vedení města projekt vylepšilo díky připravovanému design manuálu, jehož cílem bylo zvýšit komfort cestování. Hlavní změnou je důraz na provedení kvalitnějších detailů, např. barevnosti jednotlivých částí tratě. Vylepšené jsou také přístřešky, které nabídnou kvalitnější lavičky a lépe umístěné koše na odpad. Nové je také řešení povrchu tratě a zastávek z betonu na zeleň.

  • Období realizace proměny: červen 2019 – říjen 2020
  • Iniciátor proměny: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava
  • Investor: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava
  • Projektant: Reming Consult, a.s.
  • Realizační firma: Sdružení dodavatelů: „DK RADIÁLA“ zastoupené vedoucím členem: TSS GRADE, a.s., členem: Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.
  • Autor fotografií: Marek Velček

Webová stránka proměny město Bratislava, Zvládneme to!
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy