header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Po změně režimu v roce 1989 se mnozí mladí lidé v Čechách rozhodli žít mnišský život. Protože v Čechách nebyly funkční kláštery, někteří odešli do francouzského kláštera v Sept-Fons, který se řídí cisterciáckou řeholí, a to její nejpřísnější formou – trapistickou. Když se tento klášter přeplnil, rozhodl se opat Dom Patrick, že založí nový klášter v zemi, odkud přibylo tolik adeptů mnišství – tedy v České republice. Vybrané místo se jmenuje Nový Dvůr u Toužimi a stály zde ruiny hospodářského dvora blízkého zrušeného kláštera premonstrátů v Teplé, vybudovaného v polovině 18. století. Autorem návrhu kláštera je britský architekt John Pawson. Spolupracoval s plzeňským architektem Janem Soukupem a jeho atelierem.
Základní kámen kláštera byl položen v roce 2002. Koncepce celého areálu navázala na historickou osovou kompozici objektů a stromových alejí se čtvercovým klášterem v jeho středu. Výstavba nového kláštera vycházela z cisterciácké architektonické tradice. Svou skladbou se konventní budovy drží tradičního schématu uspořádání. Minimalistická architektura podtrhuje prostý mnišský život, zároveň je obohacena průhledy do měnících se obrazů okolní krajiny.
Kostel byl vysvěcen již v roce 2004 a hlavní budova kláštera v roce 2006. V roce 2009 byla dokončena přeměna bývalého ovčína na dům pro hosty. V roce 2011 byl klášter povýšen na opatství a začala výstavba výroben, která byla zkolaudován v prosinci 2014. V současné době probíhá stavba kaple Stella Matutina v blízkosti domu pro hosty. Mottem trapistických mnichů je latinské „Ora et labora“ – „Modli se a pracuj“. Kromě pravidelné modlitby v kostele tak mniši chovají ovce, hospodaří v lese, vyrábí několik druhů hořčice podle vlastních originálních receptur i přírodní kosmetiku.

  • Období realizace proměny: 1999 – dosud
  • Iniciátor proměny: Abbaye de Sept Fons
  • Investor: Opatství Nový Dvůr
  • Projektant: John Pawson, London; ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
  • Realizační firma: STARKON a.s.; BOLID M s.r.o.; BIS, a.s.
  • Autor fotografií: McCarragher Gilbert; Weber Jens; Davies Richard; Soukup Jan; Váchal Milan

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy