header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaple Božího hrobu je součástí barokního areálu kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci. Na vlastní náklady ji roku 1772 postavil bohatý liberecký soukeník a městský radní A. J. Wondrak. Nad vstupem nechal vytesat, že se tak stalo – kromě úcty k Bohu a získání jeho přízně – i pro „ozdobu města“. Kaple do roku 1865 stála před kostelem sv. Antonína Velikého. Poté, vzhledem k mohutnému rozvoji města, však radní rozhodli, že Boží hrob nechají přestěhovat. Kaple byla rozebrána a znovu postavena o několik set metrů dále na místě bývalého hřbitova u barokního kostela Nalezení svatého Kříže.
Statutární město Liberec se již kolem roku 2015 rozhodlo revitalizovat celý prostor barokního areálu. V roce 2019 zahájilo záchranné práce na celkové rekonstrukci kaple Božího hrobu. Ta byla silně poničena zatékáním při deštích a poškozena padajícími větvemi z mohutných korun stromů. Nejdříve bylo nutné statické zajištění věžičky kaple, která hrozila zhroucením. Následně byl zbudován nový krov, restaurovány pamětní desky, opraveno schodiště, provedly se barevné úpravy fasády a celková obnova interiéru kaple.
Dnes Kaple Božího hrobu září již z dálky podmanivou nebeskou modří a vítá návštěvníky obnoveným exteriérem i interiérem. Je okrasou barokní zahrady. Návštěvníkům nabízí od dubna do října odpočinek a chvíli pro zastavení, rozjímání či modlitbu ve stínu mohutných, starých lip. Společně s barokním kostelem Nalezení sv. Kříže, Křížovou cestou a unikátním Mariánským sloupem bude zároveň sloužit jako součást turistického a mezinárodního poutního místa v rámci přeshraničního projektu Via Sacra pro všechny, kteří z daleka či z nejbližšího okolí zavítají do Liberce.

  • Období realizace proměny: září–prosinec 2020
  • Iniciátor proměny: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
  • Investor: Statutární město Liberec; Liberecký kraj – Účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje
  • Projektant: Martin Volejník
  • Realizační firma: Aron house, s.r.o.

Webové stránky proměny město Liberec
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy