header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Historie Portmonea začíná v roce 1920, kdy Josef Portman zve do Litomyšle svého přítele, malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala, a žádá ho o vyzdobení stropů a stěn dvou místností svého domu. Díky malbám Josefa Váchala bylo Portmoneum prohlášeno za kulturní památku, ale na konci 70. let vyhořelo. Nikdo nebyl schopný malby opravit. Až v roce 1991 koupil dům Ladislav Horáček, zakladatel nakladatelství Paseka, a restaurátoři vyvinuli speciální technologii transferu olejových maleb. V roce 2015 Ladislav Horáček zemřel a osud Portmonea byl opět nejistý. Tehdy koupil památku Pardubický kraj. Od začátku roku 2019 se připravovala celková rekonstrukce. Budova byla ve špatném stavebně-technickém stavu, chyběly základy, praskaly zdi, staticky nevyhovovala podlaha podkroví a trámy napadli dřevokazní škůdci.
V rámci rekonstrukce proběhla celá řada prací – doplnění chybějících základů, stažení domu ocelovými lany proti rozjíždění na nestabilním podloží, sanace dřevěných prvků, statické zpevnění podlahy podkroví, odvlhčení a izolace obvodových zdí, oprava fasády, sklepa i střechy. Z části nové jsou i rozvody. V interiéru je klimatizace, ventilace a soustava dataprojektorů pro videomapping. Proběhlo také konzervování, čištění a fixace Váchalových nástěnných maleb a nábytku. Přibyla možnost projít si expozici s audiprůvodcem a vznikl nový ateliér, kde se konají dílny pro veřejnost. Obnovy se dočkala také zahrada.
Expozice je věnována malíři, grafikovi a autorovi osobitých knih J. Váchalovi (1884–1969), majiteli domu, sběrateli umění a tiskaři Josefu Portmanovi (1893–1968) a majiteli nakladatelství Paseka, mecenáši muzea L. Horáčkovi (1947– 2015), který se zasloužil o záchranu Váchalových maleb z let 1920–1924. Nezůstalo jen u maleb, Váchal vyřezal a omaloval Portmanovi i nábytek. Portmoneum ovlivnilo také historii Litomyšle. Díky němu zde vznikla restaurátorská škola. V podkroví domu je promítán videomapping „Josef Váchal – Kumštýř boha i ďábla“ a dokumentární film „Portmoneum – Příběh neobyčejného domu“.

  • Období realizace proměny: září 2019 – červen 2020
  • Iniciátor proměny: Regionální muzeum v Litomyšli
  • Investor: Pardubický kraj
  • Projektant: architektonické řešení – prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Michala Srnková ; expozice: kurátorka – Mgr. Hana Klimešová, Regionální muzeum v Litomyšli ; grafická úprava: Zdeněk Macháček, STUDIO 6.15, Zlín; videomapping: KLUCIvespolek, s. r. o., Kolín; dokumentární film: PhDr. Tereza Brázdová, Chrudim; vedoucí projektu: Mgr. René Klimeš,
  • Regionální muzeum v Litomyšli.
  • Realizační firma: K-HOUSE s.r.o.
  • Autor fotografií: Tomáš Čermák; Mikuláš Hulec

Webové stránky proměny Portmoneum
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy