header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Školní zahrada dříve sloužila různým školním aktivitám. Byly zde záhonky obhospodařované dětmi v rámci pěstitelských činností. Později přibyly průlezky, houpačka a pískoviště. V horní části zahrady vznikla sportovní plocha. V dolní části děti hrály fotbal a basketbal. Dále byl na zahradě pingpongový stůl, využívaný ke hře i jako plocha pro kreativní činnosti. Zahrada byla vždy místem konání společných celoškolních akcí. Jako technické zázemí sloužila kůlna, u níž bylo ohniště. Postupem času byly jako nevyhovující odstraněny kovové herní prvky. Povrch hřišť byl opotřebovaný a neudržovaný.
V průběhu školního roku 2016/2017 se učitelé zapojili do vývoje studie obnovy. Budoucí využití bylo cílené a mělo pokrýt potřeby a požadavky pro výuku řady předmětů.
Didaktická zahrada má zcela nové plošné i prostorové prvky. Uprostřed je opěrná kamenná zídka a amfiteátr se schůdky vedoucími na horní plochu zahrady. Dominantní je plocha s dřevěnými pylony se štítky s číslicemi a slovy. Při dodržení posloupnosti vznikne pověst O Čertově kameni. Obloukové modely Slunce, Měsíce a Země jsou zabudované v travnaté ploše v poměru jejich skutečných velikostí. Hadí dům je úkrytem pro plazy a obojživelníky. Altán zajišťuje zázemí pro výuku a relaxaci. Z jedné strany je kůlna k uskladnění taburetů, z druhé pískoviště. Zasunovací dveře altánu dávají umožňují vytvoření soukromí nebo rozdělení výuky do skupin. V blízkosti altánu je i model rozvodí ČR. Do prostoru zahrady jsou zakomponovány herní prvky. Směrem od hlavního vchodu školy na zahradu podél budovy vznikla kamenná cestička. Dále byla podél příjezdové cesty vybudována zpevněná plocha pro parkování aut.

  • Období realizace proměny: červen 2020 – listopad 2020
  • Iniciátor proměny: Učitelský sbor ZŠ Janáčkova
  • Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou; Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.
  • Realizační firma: STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.
  • Autor fotografií: Martin Jančík

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy