header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Železniční stanice Přerov vznikla na trati Severní dráhy císaře Ferdinanda v roce 1841. Přijímací a výpravní budova železniční stanice v Přerově je výrazně symetrická podélná stavba situovaná rovnoběžně s kolejištěm. Dominantním prvkem je centrální příčný trakt s komplexem reprezentativně řešených vstupních prostor v přízemí, se sestupem do podchodu. Tato část objektu je směrem do Husovy ulice ztvárněna jako pětiosý třípodlažní rizalit, k němuž přiléhají dlouhá boční křídla o 15 okenních osách, která jsou o jedno patro nižší. Dnešní podobu budova při poslední rozsáhlé přestavbě v letech 1892–1894.
Rekonstrukce objektu probíhala v několika etapách. Rekonstrukce 1. nástupiště výpravní budovy byla zahájena již v září 2017. Kvůli složitosti řešení původních výplní otvorů a značné vlhkosti zdiva soklu byly však práce přerušeny. Nejprve bylo nutné provést další průzkum a návrh sanace zdiva. Hlavní práce na výměně a obnově původní velikosti a rozmístění oken a dveří s novou fasádou byly proto realizovány až v letech 2018-2019. Současně došlo k rekonstrukci původního, již nevyužívaného reléového sálu za účelem vybudování prostor s bezbariérovým přístupem, včetně úpravy plochy dvorany. Následně začala poslední připravená etapa, výměna střechy.
Veškeré práce byly řešeny citlivě s ohledem historický charakter budovy. V současné době je pro celý objekt připravováno zadání stavebně technického a stavebně historického průzkumu pro posouzení efektivnosti využití prostor z komerčního a provozního hlediska. Nicméně již dnes provedené rekonstrukce přispěly k viditelné proměně, která je přínosem pro širokou veřejnost a kulturu cestování.

  • Období realizace proměny: září 2017 – listopad 2020
  • Iniciátor proměny: Správa Železnic, státní organizace
  • Investor: Správa Železnic, státní organizace
  • Další partneři realizace proměny: Magistrát města Přerova – Odbor ochrany životního prostředí a památkové péče; Národní památkový ústav, Olomouc
  • Projektant: PRODIN a.s.; DRAWINGS s.r.o.; Ing. arch. Jan Horký
  • Realizační firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
  • Autor fotografií: Správa Železnic

Webové stránky proměny Správa železnic, s.o.
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy