header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Rozsáhlý areál na Křížovém vrchu je spjat s nejstaršími dějinami města. Dokladem toho jsou zříceniny hradu ze 14. století. Kromě nich se zde nachází také kostel Povýšení sv. Kříže, 14 kapliček křížové cesty a drobné solitérní objekty. Hrázděný zahradní domek původně sloužil k prodeji drobného občerstvení. Nepodsklepený dřevěný zahradní domek vznikl na přelomu 19. a 20. století. Gloriet je samostatně stojící drobná zahradní stavba vícebokého půdorysu z první poloviny 20. století. Sloužil k odpočinku či drobné hudební produkci. Areál parku je od roku 1958 památkově chráněný a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Renovace památek probíhala v letech 2018 až 2020. Hrázděný zahradní domek je z cihelného zdiva na kamenném soklu. Dřevěné části jsou zvýrazněny zelenou barvou, střecha je pokryta břidlicí. Zahradní domek je dřevěná stavba s kamenným soklem. Díky renovaci vznikly repliky truhlářských výplní oken a dveří. Venkovní i vnitřní opláštění včetně podbíjení střechy a vyčnívajících částí krokví dostalo nový olejový nátěr. Gloriet byl ve velmi špatném stavu, celá rekonstrukce probíhala restaurátorskou metodou s cílem obnovit původní vzhled.
Nově zrekonstruované kulturní památky obnovují hodnotu celého parku, který tvoří jednu z dominant města. Gloriet je ozdobnou stavbou v parku. Tento altán velmi rádi využívají návštěvníci parku i svatebčané k fotografování. Celý areál parku je veřejnosti volně přístupný a je vyhledávaným místem k odpočinku a relaxaci místních občanů i turistů. Park je zároveň využíván pro kulturní akce pořádané městem i místními spolky.
Hrázděný zahradní domek je krajským vítězem v soutěži Památka roku 2018 za Olomoucký kraj. Gloriet je krajským vítězem v soutěži Památka roku 2020 za Olomoucký kraj.

  • Období realizace proměny: srpen 2018 – říjen 2020
  • Iniciátor proměny: město Moravský Beroun
  • Investor: město Moravský Beroun; Ministerstvo kultury ČR
  • Projektant: Ing. arch. Taťána Tzoumasová
  • Autor fotografií: archiv město Moravský Beroun

Webové stránky proměny město Moravský Beroun
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy