header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Renesanční radnice je cennou památkou a dokladem dlouhé historie samosprávy města. Pod budovou radnice a sousedních objektů se nachází soustava sklepení, jejichž historie sahá až do středověku. Areál radnice byl historicky rozšiřován o další navazující objekty, které sloužily potřebám města nebo byly pronajímány. Podnětem k revitalizaci byla potřeba navýšit kapacity současné radnice, a také ji rozšířit o další veřejné funkce. Areál v centru města s vazbou na důležité veřejné prostory měl skrytý potenciál pro nové využití.
O realizaci projektu se zasadil starosta Židlochovic Jan Vitula. Město zadalo architektonickou studii, která prověřovala možnosti revitalizace a využití celého komplexu kolem radnice. Po dokončení navazujících projektových prací následoval výběr zhotovitele. Po dvou letech realizace bylo komunitní centrum v červenci 2020 slavnostně otevřeno.
Nová stavba navazující na starou radnici je rozšířením administrativních prostor a jsou zde umístěny prostory denního stacionáře. Spolu s dalším objektem víceúčelového sálu definuje jeden z hlavních vstupů do areálu. Objekt stodoly, využívaný pro kulturní události je koncipován jako sala terrena propojující dvůr s ovocným sadem. Uspořádáním navržených objektů vznikají nové veřejné prostory – dvůr s kašnou, ovocný sad a zahrada stacionáře. Realizované řešení přináší otevřenou městskou struktura s flexibilním využitím v čase i prostoru.

Období realizace: duben 2019 – červenec 2020
Iniciátor proměny: Ing. Jan Vitula, starosta města; Mgr. Lenka Brázdová, radní města, koordinátorka Komunitního plánování soc. služeb
Investor: Město Židlochovice; Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program
Další partneři realizace proměny: technický dohled: Jaroslav Goš – Město Židlochovice; odborný konzultant: Ing. Hana Gavlasová – BeePartner a.s.
Projektant: autor návrhu: JURA ET CONSORTES s.r.o. – Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Pavel Steuer; prováděcí projekt: PROMED Brno spol. s.r.o.
Realizační firma: ESOX, spol. s r.o.
Autor fotografií: Ing. arch. Vratislav Zíka: hlavní foto, Jiří Ernest: ostatní fotografie

Webové stránky proměny město Židlochovice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy