header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Objekt v minulosti sloužil jako stáje cisterciánského opatství Porta Coeli. Celý komplex hospodářských budov byl v podstatě samostatným statkem s uzavřeným dvorem s navazujícími objekty bývalého pivovaru, sýpky a stodoly. Zmíněný statek byl dokončen spolu s novou konventní budovou kláštera v době vrcholného baroka. Do rekonstrukce byla část budovy využívána jako kovářská dílna, zbylá část objektu bez využití chátrala. Fasáda včetně výplní otvorů byla značně zdevastovaná, navíc otvory pro okna i dveře byly evidentně vybourány postupně a vesměs nahodile. Ztužující kamenné pilíře byly silně poškozené.
V průběhu rekonstrukce došlo k odstranění zvětralé a narušené omítky a sanaci proti vlhkosti. Zednické práce probíhaly tradičními postupy. Odborníci provedli statické zajištění kleneb včetně obvodového stažení stavby. Sklepení pivovaru bylo očištěno pískováním a je zachováno v původním cihelném provedení s pískovcovou dlažbou. Následovalo vyzdění štítu včetně přípravy výklenku pro instalaci patrona pivovaru sv. Václava. V pivnici je položena slinutá dlažba a interiér je osazen kovářskými a stopařskými prvky zachycujícími přítomnou symboliku portálu. V odbytovém prostoru restaurace jsou proskleny obě lunety, ve štítové stěně v přízemí jsou dvě symetrická okna.
Rozsáhlá obnova byla dovršena v roce 2019 kompletní rekonstrukcí původního objektu. Po statickém zajištění byly vybudovány nové podlahy, kompletní vnitřní i venkovní omítky se snahou maximálně zachovat původní ráz hospodářského objektu s jeho novým využitím v podobě prvního obnoveného klášterního pivovaru na Moravě. Severní část slouží jako odbytový prostor – pivnice, kde je osazena varna, na ni navazuje barový pult se zápultím. Spojovací chodbou je připojeno sociální zázemí návštěvníků, dále je situována technologie pivovaru.

  • Období realizace proměny: 2017–2019
  • Iniciátor proměny: Cisterciácké opatství Porta Coeli
  • Investor: Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s.
  • Projektant: Ing. arch. Přemysl Kučera; Ing. Ivo Muroň
  • Realizační firma: Miroslav Feifer
  • Autor fotografií: Radim Strachoň

Webové stránky proměny Vorkloster
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy