header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Renesanční zámek z poloviny 16. století, který po staletí sloužil jako administrativní objekt, byl koncem 80. let, po desetiletích hospodaření státní organizace, v zoufalém stavu. V polovině 90. let jej město Hranice zrekonstruovalo pro potřeby městského úřadu a postupně se úprav a zpřístupnění veřejnosti dočkaly i navazující prostranství – ulice, zámecký park a pozůstatek opevnění. Po dokončení úprav v roce 2015 zůstala nedořešena poslední plocha, pozůstatek obranného příkopu u jižního vstupu do zámku.
Torzo příkopu má pouze jeden vchod, využíval se jako letní zahrádka přilehlé kavárny. Chyběla však přímá návaznost a vstup po několika schodech působil jako bariéra. Po několika marných pokusech o úpravu funkční, esteticky přijatelnou a akceptovatelnou památkovou péčí, přišel s řešením místní architekt Tomáš Kočnar. Vložení dřevěné vlnovky zajistilo bezbariérový přístup i využití výdejního okna kavárny. Členění na několik pobytových ploch vneslo do prostoru řád a měřítko. Výsadba trvalek pak zajistila celoročně příznivý vizuální vjem.
Prostor je rozdělen do tří zón. Kavárenské posezení na dřevěné terase a klidová zóna malé městské zahrady se třemi typy povrchů (pásy z divoké žulové mozaiky, plochy z říčních oblázků se žulovými šlapáky a trvalkové záhony) mají podobu pásů kolmých na fasádu, jež prostor opticky rozšiřují. Vše propojuje a zpřístupňuje zvlněná dřevěná lávka. Hradební zeď byla doplněna treláží pro pnoucí růže a plamének. Záhony jsou pokryty převážně půdopokryvnými rostlinami jako kakost, ožanka, kontryhel, nebo sasanka a solitérními trvalkami jako hvězdnice, šalvěj, kosatce, nebo svíčkovce.

  • Období realizace proměny: květen–červenec 2019
  • Investor: Město Hranice
  • Projektant: Tomáš Kočnar, architektura Zdeněk Strnadel, výsadba

Webové stránky proměny město Hranice
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy