header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

K objevení pramene minerální vody na místě dnešních Malých lázní Běloves došlo v roce 1873. V jeho blízkosti poté vznikla Vila Komenský inspirovaná německou středověkou architekturou. Součástí vily byl společenský sál, s balkónem a jevištěm pro divadelní představení, i kabiny pro koupele. Vlivem opakujících se povodní a několika požárů skončil v roce 1931 lázeňský provoz, areál však sloužil nadále ke konání společenských akcí. Své původní poslání ztratil po druhé světové válce, prošel úpravou pro bydlení a zemědělské účely. Postupně chátral a v roce 2004 musela být rozebrána i hrázděná věž.
V březnu roku 2018 byl v Náchodě–Bělovsi na místě původních Malých lázní položen základní kámen nové budovy podobající se vzhledem své předchůdkyni z konce 19. století. Vysoce kvalitní minerální vodu se podařilo najít v nedaleké, předem vytipované lokalitě. Ze dvou nových vrtů je voda minerálkovodem vedena přes úpravnu vody do pítek umístěných v moderní kolonádě před budovou Malých lázní. Obyvatelé Náchoda odhlasovali v anketě jméno pro novou minerálku „Běloveské bublinky“. Po dokončení prací na podzim roku 2019 se konalo 15. prosince slavnostní otevření.
V areálu Malých lázní Běloves vznikla odpočinková zóna s kolonádou s dvanácti pítky, z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírodních léčivých minerálních vod. Součástí je i další temperované pítko s možností odběru vody v zimních měsících. Klidová zóna areálu nabízí odpočinkový prostor s vodním prvkem. V budově Malých lázní Běloves se nachází lázeňská kavárna, pobočka Městského informačního centra s expozicí o historii a současnosti lázeňství v Náchodě a sálem vhodným pro přednášky, výstavy, besedy a podobné komornější akce. V letních měsících zpříjemňují pobyt návštěvníkům místní umělci.

  • Období realizace proměny: březen 2018 – prosinec 2019
  • Iniciátor proměny: Město Náchod
  • Investor: Město Náchod
  • Další partneři realizace proměny: Evropská unie v rámci projektu Aqua mineralis glacensis
  • Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
  • Realizační firma: Průmstav Náchod s.r.o.

Webové stránky proměny město Náchodprojekt Aqua mineralis
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy