header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Pískovcový kamenný kříž v Lukavci u Hořic byl pořízen roku 1844. Lukavecký kříž na kamenném podstavci s reliéfem Panny Marie, s ústředním motivem kříže s ukřižovaným Ježíšem, který reprezentuje typickou architekturu této oblasti, se nacházel v havarijním stavu. Kříž byl natolik narušen, že bez okamžitého odborného zásahu hrozil jeho zánik. Nutnost opravy byla zřejmá. V roce 2018 schválilo zastupitelstvo obce záměr renovace.
Před podáním žádosti, které proběhlo 4. 2. 2019, bylo nutné objednat znalecký posudek a zaevidovat památku do majetku obce. Na realizaci proměny se svými radami a doporučeními podílely PaedDr. Tamara Baudišová, Mgr. Martina Hozová, akad. soch. a Ing. Ivanka Holmanová. 
Při restaurování kříže došlo k postupnému očištění celého objektu včetně kovového plotu. Proběhlo šetrné odstranění nevhodně doplněných cementových tmelů na památce a nahrazení kovových kramlí a čepů nerezovou ocelí. Došlo ke konsolidaci a doplnění v umělém kameni. Písmo bylo opraveno a barevně zvýrazněno, některá písmena byla vyzlacena plátkovým zlatem. Očištěný kovový plot dostal nový nátěr kovářskou barvou. V těsném okolí památky byly vysazeny květiny. Pískovcový kříž je v obci jediným svatostánkem, památkou místního významu, dokladem uměleckořemeslného mistrovství našich předků. Kříž po opravě slavnostně vysvětil dne 12. září 2020 duchovní správce římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz.

  • Období realizace proměny: červen – říjen 2019
  • Iniciátor proměny: Bc. Monika Faltová, zastupitelka obce
  • Investor: Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond; Obec Lukavec u Hořic
  • Další partneři realizace proměny: PaedDr. Tamara Baudišová, odbor kultury a památkové péče/oddělení památkové péče, KÚKHK; PhDr. Viktor Blažek, NPÚ, ÚOP v Josefově ; Mgr. Martina Hozová, akad. soch.; Ing. Ivanka Holmanová, znalec z oboru
  • Realizační firma: Rudolf Huťa
  • Autor fotografií: Mgr. Zdena Zuzana Bednářová (fotografie po restaurování), Bc. Monika Faltová (fotografie před restaurováním), Rudolf Huťa (fotografie průběh restaurování)

Webové stránky proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy