header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Ve středověku patřilo opevnění města Kadaně k nejmohutnějším v Českém království. Tvořeno bylo hradebními pásy, systémem hradebních parkánů, mnoha obrannými baštami, věžemi, branami a brankami. V současnosti je kadaňské městské o pevnění n ejlépe dochované u nás. Přímo n a Kadaňský hrad navazuje nově upravený prostor, který je součástí městské památkové rezervace. Poslední úpravy parkánů proběhly počátkem 90. let 20. století. Opravy v tomto období byly zaměřeny především na statické zajištění hradeb a zpřístupnění parkánů veřejnosti. Byly zde současně vybudovány kamenné chodníky, zbylé plochy byly zatravněny a prostor byl doplněn standardními lavičkami.
Cílem projektu bylo zatraktivnění mezihradebních prostor, vytvoření odpočinkové zóny v historické části města a odstranění necitlivých stavebních zásahů z minulých období. Při návrhu řešení byly skloubeny potřeby města a požadavky architektů i požadavky památkové péče. Prioritou všech dotčených bylo zatraktivnění prostor pro návštěvníky a obyvatele města všech generací, se zachováním historického rázu daného místa. Významnou částí revitalizace prostor představují sadové úpravy, vodní prvek a mobiliář.
Srdcem revitalizovaného místa je plocha s dřevěnou kolonádou, osvětleným vodním prvkem, pobytovým trávníkem, květinovou výzdobou a vyvýšenou plochou umožňující výhled na řeku Ohři, Doupovské hory a stolovou horu Úhošť. V další části parkánů, s novými kamennými schodišti, zrekonstruovanou baštou, novými atypickými lavičkami, je vybudován altán s popínavými rostlinami. Travnaté plochy jsou osázeny různými druhy trávníků a doplněny lučními květy. Při revitalizaci byly využity přírodní materiály, kámen a dřevo. Zdařile zregenerovaný veřejný prostor je nyní využíván ke slavnostním akcím (svatby, vítání občánků) a k odpočinku obyvatel všech věkových skupin.

  • Období realizace proměny: září 2018 – říjen 2019
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo města Kadaně
  • Investor: město Kadaň
  • Projektant: Ing. arch. MgA. Uhlík Petr
  • Realizační firma: FRK s.r.o.; LEKON TSK s.r.o.

Webové stránky proměny město Kadaň
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy