header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Veřejná plocha pocházející ze 70. let 20. století, situovaná mezi bloky dvou panelových bytových domů na sídlišti Na Podlesí, prošla velkou proměnou. V prostoru se nacházely nevyužívané sušáky na prádlo a přestárlé lavičky. Za komunikační trasy sloužily chodníky z popraskaného litého asfaltu a zeleň byla poškozena vyšlapanými cestičkami. Jedná se o místo vymezené dvěma bloky bytových domů, s plochou zeleně a zklidněné dopravy.
Cílem projektu bylo zatraktivnění veřejné plochy a vytvoření odpočinkové zóny v prostoru sídliště pro obyvatele všech generací. Zvolené řešení skloubilo potřeby místních obyvatel, města a invenci architekta. Významnou částí revitalizace prostor představují sadové úpravy, lehká dřevěná konstrukce pergoly, pískoviště a mobiliář.
Celá revitalizace prostor je rozčleněna na komunikační, pobytovou a vegetační část. Komunikace z mlatového povrchu jsou doplněny chodníky s kamenným a betonovým povrchem. Pobytová část se skládá z atypického dětského pískoviště, dřevěné pergoly a mobiliáře tvořeného dřevěnými lavičkami různého typu. Zelené plochy jsou doplněny výsadbou travin, trvalek a nových dřevin, které spolu se stávající zelení vytváří příjemné prostředí k relaxaci.

  • Období realizace proměny: květen 2020 – září 2020
  • Iniciátor proměny: Zastupitelstvo města Kadaně
  • Investor: město Kadaň
  • Projektant: Ing. arch. Mária Maninová
  • Realizační firma: FRK s.r.o.

Webové stránky proměny město Kadaň
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy