header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Podle výsledků provedených analýz dřeva vznikla sušárna chmele v Dubé okolo roku 1868. První písemné zachycení je z roku 1877. V pozdějších letech byla rozšířena. Když se na Dubsku ve 30. letech minulého století přestalo s pěstováním chmele, zůstala ležet ladem a chátrala. Po válce se sušárna stala majetkem Hospodářského družstva skladištního a výrobního a poté Státního statku Dubá, který ji využíval jako výkrmnu brojlerů. Město získalo zdevastovanou sušárnu do svého majetku v 90. letech. Díky kruhovým věžím, v nichž se na roštech sušil chmel, je jedinečnou památkou v celé republice i kontinentální Evropě.
Prvním krokem k záchraně byly terénní úpravy v okolí sušárny na původní úroveň. Ty proběhly v roce 2013. Místy došlo ke snížení až o tři čtvrtě metru. Rozsáhlejší práce začaly až o čtyři roky později díky dotacím. Nejprve přišlo na řadu odvodnění okolí sušárny a vybudování přípojek inženýrských sítí a sociálního zařízení. V roce 2018 se zajišťovala statika objektu. Obnova pokračovala v roce 2019 výměnou zastřešení hlavního objektu. V následujícím roce dostala sušárna nová okna, dveře a vrata. Byly také opraveny fasády na celém objektu a zastřešena poslední věž.
Záměrem města je vybudovat regionální muzeum chmelařství. K tomu je nutné upravit interiér, vyměnit podlahy a schodiště ve všech podlažích a po nových rozvodech sítí obnovit vnitřní omítky. Interiéry válcových věží budou pojaty samostatně. Teprve poté bude objekt schopen bezpečného návštěvnického provozu. Okolí sušárny je již nyní upraveno jako parkový prostor. Jeho součástí je tematická sochařská výzdoba a malá tyčová chmelnice s dochovanou původní odrůdou dubský zeleňák. Pravidelně se zde konají Dny evropského dědictví, ale i další akce místních spolků a škol.

  • Období realizace proměny: červen 2013 – listopad 2023
  • Iniciátor proměny: Petra Volejníková – organizátorka prvních Dnů evropského dědictví, skupina místních příznivců historie
  • Investor: Město Dubá; Ministerstvo kultury – Program záchrany architektonického dědictví; Liberecký kraj – Individuální dotace v oblasti péče o kulturní dědictví
  • Projektant: ATELIER 111 architekti s.r.o. – dokumentace pro stavební povolení; Martin Volejník – realizační dokumentace
  • Autor fotografií: 1_po rekonstrukci_pohled zezadu – autor Pepa Středa, 1_před rekonstrukcí-pohled zezadu – autor – z archivu Města Dubá, 2a_po rekonstrukci-pohled příchozí – autor Pepa Středa, 2a_před rekonstrukcí – pohled příchozí – autor – z archivu Města Dubá, 2b_po rekonstrukci – příchozí pohled – autor Pepa Středa, 2b_před rekonstrukcí – příchozí pohled-větší – autor z archivu Města Dubá, 3_historická-věže-poč. 20.století – autor – Josef Ungermann, 3_historie-propadlá kupole-věže 70.léta 20. století – autor – archiv Města Dubá, 3_současnost_věže – autor Pepa Středa, 4_historická_žok-poč. 20. stol. – autor Josef Ungermann, Návrh_titulní foto_ autor Pepa Středa, Před rekonstrukcí, chybějící zastřešení věže – autor Markéta Slezák, Před_rekonstrukcí_boční – autor-archiv Města Dubá

Webová stránka proměny město Dubá
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy