header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Paarův zámeček, barokní dvoupodlažní budova ze 16. století, se nachází ve střední části města. Vlastní budovu zámečku nechala roku 1690 postavit Marie Františka hraběnka Paarová, rozená z Valdštejna. Sloužil také jako sídlo vrchnostenského úřadu a obydlí úředníků. V polovině 19. století jej odkoupila obec a začala v něm provozovat školu. Tím začala jeho pozvolná devastace, pokračující v 70. letech 20. století, výstavbou velkého panelového domu v bezprostřední blízkosti zámku. Následně došlo k demolici dvorního křídla. Zámeček byl ponechán svému osudu. Bez údržby se z něj stala nevyužívaná překážející ruina. Záchrana přišla v roce 2015. Vedení města rozhodlo, že se jej pokusí zrekonstruovat pro potřeby základní školy i širší veřejnosti. Důraz byl kladen na historickou hodnotu stavby a opětovné začlenění zámečku do městské struktury.
Zrekonstruovaný zámeček je bezbariérový a slouží dětem místní základní školy. V budově vzniklo 5 specializovaných učeben pro výuku jazyků, digitálních technologií, výtvarnou výchovu a domácí práce, včetně potřebného zázemí. Jejich součástí je také akvárium, terárium, keramická pec další vybavení. Centrální zaklenutá hala je vhodná pro pořádání výstav a vernisáží. U zámečku je přistavěn venkovní zastřešený amfiteátr určený pro venkovní výuku, divadlo a hudební vystoupení. Součástí úprav bylo také předpolí zámečku s novým altánem, bylinnými záhony, skleníkem a přístupem na nové dřevěné molo u rybníku.

  • Období realizace proměny: říjen 2015 – červen 2019
  • Iniciátor proměny: město Pohořelice
  • Investor: město Pohořelice; Dotace Evropské unie – IROP
  • Další partneři realizace proměny: ZŠ a MŠ Pohořelice – vedení školy; Centrum pro regionální rozvoj ČR – pracoviště Brno; Ing. Michal Rak – technický dozor; Mgr. Pavel Šotnar – památková péče MěÚ Pohořelice
  • Projektant: ARCHIKA s.r.o.
  • Realizační firma: Winning PS - stavební firma s.r.o.

Webové stránky proměny město Pohořelice
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy