header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dřevěná kaple v Chebzí vznikla, dle informací starousedlíka pana Alfreda Wolfa, v druhé polovině 19. století díky p. Reineltovi jako prosba bohu za nemocnou dceru. Po II. světové válce, pravděpodobně až do roku 1955, se o kapli staral místní hajný p. Karas. Poté se údržbě věnovala matka p. Wolfa. Interiér kaple zdobí řada obrázků s náboženskou tématikou, které zde zanechali původní obyvatelé těsně před odsunem po II. světové válce. Mše se zde konaly pravidelně tzv. Májové. Po roce 1946 přešla do vlastnictví lesní správy, v roce 2007 ji obec Písečná od Lesů ČR, s. p. zakoupila za 19 382,- KČ do svého vlastnictví. Kaple byla Ministerstvem kultury v roce 2014 prohlášena i s mobiliářem za kulturní památku.
V průběhu času kaple sice postupně měnila svou tvář, ale první velké rekonstrukce se dočkala až v roce 2020. Do té doby byla pouze vyměněna střešní krytina, postupně obnovovány nátěry a malby. V rámci rekonstrukce, kterou provedla obec Písečná jako vlastník, dostala kaple nové venkovní opláštění ze smrkových desek, proběhla výměna části vnitřních svislých desek na SZ straně za nové a obnova podlahy včetně výměny trámů. Stávající plechová střešní krytina byla stržena a nahrazena novou – imitací břidlice. Omítka na zděných částech soklu a základech byla osekána a nahrazena strukturovanou. Interiér prozářil nový bílý nátěr z fasádní barvy. Exteriér je natřen tmavě hnědou lazurou. Okna i dveře zůstaly původní, byly pouze přetmeleny a opatřeny nátěrem.
Těm, kteří se vydají úzkou silničkou do kopců zlatohorské vrchoviny, se v osadě Chebzí naskytne pohled na malebnou dřevěnou kapli se zvonicí. Díky dlouhodobé laskavé péči místních a citlivé rekonstrukci je kaple ve skvělém stavu a připomíná, včetně svého vybavení, místní sakrální lidovou architekturu 19. století.

  • Období realizace proměny: červenec – září 2020
  • Iniciátor proměny: Ing. Jan Konečný – starosta obce
  • Investor: Obec Písečná; Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020; Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020
  • Projektant: TUMVIA s.r.o.
  • Realizační firma: Petr Slovák – RAIN
  • Autor fotografií: Ing. Jan Konečný

Webové stránky proměny obec Písečná

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy