header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V sousedství lesoparku Belveder stála chátrající stavba obklopená rozsáhlou zahradou. Několik generací zbraslavských obyvatel ji znalo jako prádelnu, vznikla však jako pastouška, chudobinec. Říká se, že část cihel, které byly na výstavbu použity, pocházela z bývalého zbraslavského kláštera. Po zničení kláštera husity byly patrně cihly použity do některé ze staveb na Zbraslavi, a po jejím dožití znovu při stavbě obecního chudobince.
Dům, ač byl ve špatném stavu, měl své neopakovatelné kouzlo, proto se městská část rozhodla jej namísto demolice zrekonstruovat. Záměr společného projektu se zbraslavským skautským střediskem Uragan odsouhlasilo zastupitelstvo v roce 2015. Vzájemné vztahy upravila dohoda o spolupráci při realizaci projektu, která nastavila také základní parametry budoucího nájemního vztahu. Budova je součástí zbraslavské historie, a proto je skvělé, že se podařilo zachovat původní charakter stavby doplněný moderními architektonickými prvky.
Podařilo se zachránit a zrekonstruovat objekt bývalé prádelny č. p. 668 a najít pro něj perspektivní, smysluplné využití. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, kdy došlo k navrácení do původní architektonické podoby očištěné od novodobých úprav. Dále byla vybudována moderní přístavba ke stávajícímu objektu a byly provedeny venkovní sadové úpravy. Objekt byl léta nepoužívaný, proto bylo nutné také zrekonstruovat přípojky na technickou infrastrukturu. Původní tzv. starou část Prádelny primárně využívá skautský oddíl coby svoji klubovnu. Nově vybudovaná kavárna Bifé v Prádelně nabízí krásný prostor pro setkávání místních obyvatel a návštěvníků Zbraslavi. Podařilo se vytvořit místo k propojení různých témat komponovaných ve třech rovinách: příroda – vzdělávání – soužití.

  • Období realizace proměny: květen 2019 – květen 2020
  • Iniciátor proměny: Karel Pašek – Junák – český skaut, středisko Uragan Zbraslav, z. s.; Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
  • Investor: MČ Praha Zbraslav za přispění Magistrátu hl. města Prahy a Junák – český skaut, středisko Uragan Zbraslav, z. s.
  • Projektant: Ing. Ondřej Hofmeister - PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
  • Realizační firma: Roddom, s.r.o.

Webové stránky proměny MČ Zbraslav
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy