header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

O potřebě vybudovat autobusové nádraží se v Hlinsku debatovalo více než 50 let. Půl století hledání vhodného prostoru, úvah a nerozhodnosti ukončilo v září 2018 poklepání na základní kámen a v červnu 2019 slavnostní otevření Dopravního přestupního terminálu s autobusovým nádražím a velkokapacitním parkovištěm v Nádražní ulici. V místě nedaleko vlakového nádraží, kde bylo rumiště a neudržovaná parkovací plocha, dnes stojí moderní terminál. Projekt dopravního uzlu, v němž se protne více druhů dopravy, byl jednou z priorit nového vedení radnice po komunálních volbách v roce 2014.
Od počátku panovala shoda v tom, že projekt má řešit nejen potřebu výstavby samotného autobusového nádraží, ale i problém nedostatečné parkovací kapacity v celé oblasti kolem vlakového nádraží a městské polikliniky. Projekční kancelář Optima i dodavatelské firmy Chládek a Tintěra ve spojení s Instavem Hlinsko svoji roli zvládly, a to i přes komplikaci s přerušením prací v zimním období. Koordinaci za město Hlinsko zajišťoval odbor investic MÚ. Poděkování za nadstandardní výsledek, který je veřejností velmi kladně hodnocen, patří pracovníkům všech zainteresovaných organizací.
Dopravní terminál zcela změnil tvář Nádražní ulice. Parkovací plochy jsou tvořeny ze žuly, která k Hlinecku neodmyslitelně patří. Vznikly odstavné plochy pro autobusy a moderní budova autobusového nádraží se zázemím pro dopravce i cestující. Součástí terminálu jsou také cykloboxy, státní pro taxislužbu i moderní prvky v podobě chytrých laviček a wifi. Samozřejmostí je také napojení na vlakové nádraží i propojení pro pěší do dalších částí města. V oblasti občanské vybavenosti představuje projekt zásadní posun nejenom pro samotné Hlinsko, ale pro celý region.

  • Realizace proměny: září 2018 – červen 2019
  • Iniciátor proměny: Miroslav Krčil, DiS. – starosta města
  • Investor: Integrovaný regionální operační program, město Hlinsko
  • Projektant: OPTIMA, spol. s r.o. – Ing. Bohuslav Shejbal
  • Realizační firma: INSTAV Hlinsko a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Webová stránka proměny město Hlinsko

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy