header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Parková plocha u Rozhledny byla sadově upravena v roce 1836 dle návrhu Jiřího Braula. Původní kompozice, utvářená jako poutní místo (s dominantami prostoru – kostelem sv. Vavřince, kaplí Božího hrobu, kaplí Kalvárie a kaplemi Křížové cesty) byla zásadně změněna umístěním Rozhledny při příležitosti Jubilejní výstavy v roce 1891. Park měl před obnovou řadu technických i estetických nedostatků. Stromy byly ve špatném zdravotním stavu, na mnoha místech se nacházela nevhodná keřová výsadba, rozsáhlé plochy v trávnících byly sešlapané. Povrchy zpevněných cest a asfaltových ploch nevyhovovaly po estetické i technické stránce. Nevhodné bylo také staré veřejné osvětlení, nejednotný mobiliář, absence odstavného stání pro automobily, nefunkční kanalizace…
Místo se nachází na území Pražské památkové rezervace, od roku 1992 je zařazena pod názvem „Praha – historické jádro města“ do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pozemky jsou zahrnuty mezi památkově chráněná území. Podél severní hranice a v jeho východní části probíhají hranice zvláště chráněných území. Souběžně do roku 2019 probíhala obnova historických sakrálních staveb – dvou kaplí a křížové cesty, hlavním městem Prahou. Několik desítek letitých stromů bylo po dobu stavby maximálně chráněno a intenzivně zavlažováno. Jejich kořenové systémy byly chráněny metodou „air spade“.
Při obnově zpevněných ploch byla použita žulová a vápencová dlažba různého typu kladení. Na severní straně vzniklo mlatové prostranství s použitím technologie vodě vysoce propustného mlatu a to i z důvodu velkého počtu stávajících vzrostlých stromů v ploše. Zadržení srážkové vody na místě, řeší vsakovací galerie umístěné několik metrů pod zpevněnými plochami. Nově použitý mobiliář pochází z atelieru ARTĚL.

  • Realizace proměny: únor – listopad 2018
  • Iniciátor proměny: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Odbor ochrany prostředí – Oddělení péče o zeleň MHMP
  • Investor: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): David Hora DiS., ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pavel Míka – zahradnické služby, DESIGN arcom s.r.o., Ing. Zbyněk Kunt, MBA, Ing. Lukáš Kučera, Národní památkový ústav, ROAD PARTNERS s.r.o. – Parkdecor, Ing. arch. Jan Bárta
  • Projektant: AND, spol. s r.o. –  Ing. arch. Jaromír Kosnar
  • Realizační firma: BULDIX s.r.o., Lesy hl. m. Prahy
  • Autor (autoři) fotografií: Ing. Jana Maratová

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy