header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Klášter Želiv byl založen před 880 lety řádem premonstrátů. Klášter prošel obdobím rozkvětu i hlubokého úpadku. Byl vydrancován husity, konfiskován Jiříkem z Poděbrad a vypleněn za třicetileté války. Bratři premonstráti ho obnovili a v 18. a 19. století se stal střediskem vzdělanosti a kultury v regionu. V totalitní době zde komunisté zřídili nejprve koncentrační tábor pro řeholníky a kněze, později protialkoholní a psychiatrickou léčebnu. Po sametové revoluci byl vrácen řádu premonstrátů, avšak bez zdrojů na údržbu tohoto rozsáhlého areálu.
Díky osvícenému přístupu opatů Bronislava a Jáchyma, kteří umožnili s předstihem připravit plány rekonstrukce ambitů kláštera, opravu a restaurování kostela Narození Panny Marie, fasád konventu i opatství, získal klášter finanční prostředky na rekonstrukci z evropských fondů.
V současné době jsou obnoveny fasády historických budov konventu kláštera, budovy opatství (kdysi sídlo opata kláštera) a domu č. p. 115 (dům sládka pivovaru). V konventu žijí bratři premonstráti a v přízemí kláštera je pro návštěvníky připravena prohlídková trasa o historii kláštera s ukázkami uměleckých sbírek. V budově opatství je zřízen klášterní hotel, restaurace a pivovar. Pro návštěvníky je připravován vnější okruh prohlídek, kde bude vysvětlena historie jednotlivých budov s poukázkou na hodnotnou uměleckou výzdobu fasád. V budově č. p. 115 je zřízeno ubytovací středisko pro mládež.

  • Realizace proměny: květen 2018 – září 2019
  • Iniciátor proměny: Opat Jáchym Jaroslav Šimek O.Praem, Ing. František Marek, CSc.
  • Investor: Integrovaný regionální operační program
  • Projektant: Ing. arch. Mikoláš Vavřín
  • Realizační firma: VIDOX s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Jiří Nováček

Webová stránka proměny klášter Želiv
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy