header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Roubená stodola patří do farního areálu v Mnichově Hradišti, který po léta chátral. Obývána byla pouze budova fary. V poslední době vznikla snaha o celkovou rekonstrukci stodol a chlévů, které by bylo možné využívat pro společenské účely. S prvními nápady, jak areál oživit, přišel spolek Žijeme pro Hradiště společně s farností Mnichovo Hradiště. Začali zde pořádat řadu aktivit pro zdejší občany a širokou veřejnost, zejména na dvoře a na zahradě. Časté jsou akce pro rodiny s dětmi či aktivity pro seniory. Pro tyto akce však chyběla velká krytá uzavíratelná prostora. Díky tomu se zrodil nápad využít starou roubenou stodolu. Ta však byla v havarijním stavu, stejně jako další objekty v areálu.
Hlavními aktéry, kteří přišli s řadou podnětů, byli členové spolku ŽPH, kteří se zapojili do projekčních příprav, ale také sami přiložili ruku k dílu. Celý areál včetně stodoly je kulturní památkou, proto byly rovněž využity možnosti dotační podpory na opravu památek, ale mnohé prostředky musely být zajištěny prostřednictví nejrůznějších drobných sponzorů. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách, počínaje odtěžením suti, přes opravu tesařských prvků, podezdění, zadláždění, až po nové střešní bednění a krytinu a novou elektroinstalaci.
V současnosti je stavba kompletně zrekonstruována a je využívána pro nejrůznější společenské aktivity občanů Mnichova Hradiště. Ať již to jsou akce pro rodiny s dětmi (Vítání jara, Tříkrálový či Svatomartinský průvod, příměstský tábor), bleší trhy, promítání, či aktivity pro seniory (hudební letní odpoledne s dechovkou atd.) Rovněž se stodola využívá pro privátní akce typu svatby či rodinné oslavy. Je to místo, které je otevřené pro setkávání všech bez rozdílu, kteří chtějí vytvářet přátelské vztahy, utužující komunitní život našeho kraje a města.

  • Realizace proměny: březen 2018 – září 2019
  • Iniciátor proměny: P. Pavel Mach, děkan v Mnichově Hradišti
  • Investor: Římsko katolická farnost děkanství Mnichovo Hradiště, MKČR – Program regenerace městských památkových zón, Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Žijeme pro Hradiště z.s., město Mnichovo Hradiště
  • Projektant: Ing. Arch. Jan Gašpárek
  • Realizační firma: Ing. Josef Kabáč, Střechy Heier s. r. o.

Webová stránka proměny děkanství Mnichovo Hradiště
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy