header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Bartolomějské náměstí, byť dnes leží mimo současné centrum města, představuje jádro historického města Veselí. Jedná se fakticky o ostrov uprostřed řeky Moravy. V letech 2009–2010 proběhl během prací na revitalizaci Bartolomějského náměstí záchranný archeologický výzkum. Překvapujícím objevem se stal nález příkopu z přelomu 13. a 14. století, tedy před založením samotného města. Náměstí sloužilo ke konání trhů a tato tradice je čas od času oživována i v současné době.Před revitalizací v roce 2009 náměstí působilo zanedbaným dojmem. Plocha bez pevného povrchu se při sebemenším dešti proměnila v blátivé místo, kterému bylo lépe se vyhnout. Ve volném prostoru zde parkovala celodenně auta bez jakýchkoliv pravidel. Ani náznakem náměstí nepřipomínalo svoji slavnou epochu z historie, kdy právě zde bývalo centrum města.
Stavbu prováděla firma VHS plus, Vodohospodářské stavby, s. r. o. Veselí nad Moravou. Vedle všech stavebních prací probíhaly současně práce na kostele svatého Bartoloměje. Pod dohledem památkářů byl opraven celý krov věže kostela. Zřejmé jsou také ostatní opravy – nová střecha, fasáda, okna a dveře, věžní hodiny a zrestaurované sochy před vchodem.
Centrální plocha náměstí je vydlážděna vybraným žulovým materiálem. Vznikly zde chodníky mezi domy, místní komunikace po obvodu i parkovací plochy. Vystavěna je zde nová kašna. Také terénní úpravy doznaly značné změny – byla vysázena nová zeleň a zatravněné plochy.

  • Realizace proměny: červenec 2009 – listopad 2010
  • Iniciátor proměny: vedení města v letech 2009–2010
  • Investor: město Veselí nad Moravou, Evropský fond pro regionální rozvoj, prostřednictvím operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod – rozvoj regionálních středisek
  • Realizační firma: VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Webová stránka proměny město Veselí nad Moravou revitalizace náměstí

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy