header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Šest kilometrů na severozápad od Žlutic, pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, se tyčí mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky, dříve též Mariánské Skoky. Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako francouzské Lurdy zázračnými uzdraveními a obrazem Matky Boží, kterou naši předci vzývali ku pomoci. Díky lidové zbožnosti známou i jako „Panenku ze Skoku“ či zlidovělou „Panenku Skákavou“.
Úpadek místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysídleny, protože zdejší obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v 50. letech, protože noví obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, ti nejodbojnější odešli a jejich majetky, poté i majetek JZD převzal stát. A třetí a poslední vysídlení přišlo v polovině 60. let se stavbou Žlutické přehrady, která zatopila jedinou silnici od Žlutic. Zůstal tu stát krásný kostel, bývalý poutní hostinec, kaplička, hřbitov s márnicí a terasy se zbytky domů ve svahu.
Ve Skokách vládnečilý kulturní ruch v průběhu celého roku. Pořádají se zde různá setkání, koncerty i bohoslužby. Naoživení místa má největší zásluhu spolek Pod střechou. Spolu se Spolkem okrašlovacím Vladař (SOVa) se snaží místu vrátit důstojnou podobu. V roce 2019 proběhla rekonstrukce márnice. Podařilo se zrekonstruovat původní zajímavě řešené dřevěné okénko. Vstupní dveře byly velmi poničeny, ale vznikla jejich věrná kopie a dokonce se podařilo zachránit a do nových dveří vložit původní dřevěné výplně. Márnice byla slavnostně vysvěcena dne 3. 11. 2019 P. Vladimírem Slámečkou. Bude zde zřízeno volně přístupné malé muzeum pohřebnictví. O údržbu hřbitova se stará skupina žen–dobrovolnic, které zde pravidelně sekají trávu. O márnici se bude starat spolek SOVa.

  • Realizace proměny: květen – listopad 2019
  • Iniciátor proměny: Hana Hnyková
  • Investor: Státní zemědělský intervenční fond, Nadační fond Zeměkvět, veřejná sbírka
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Spolek Žlutice 2000 (Spolek okrašlovací Vladař), Pod střechou, z. s.
  • Projektant: Ing. Milan Kadera
  • Realizační firma: Ing. Milan Kadera
  • Autor (autoři) fotografií: Jan Borecký

Webová stránka proměny SOVa Žlutice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy