header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Návesní rybníček v místní části Strážovice je dominantním prvkem návsi. Jeho okolí bylo zarostlé, dno zabahněné a výpustní zařízení špatně fungovalo. Starosta obce proto podal návrh na jeho opravu a rada i zastupitelstvo obce tento záměr schválilo. Obec zadala zpracování projektové dokumentace a požádala o stavební povolení. Následně byla úspěšně podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a rekonstrukci již nic nebránilo.
Na realizaci proměny se podílel za obec starosta ve spolupráci s projektantem a dodavatelem. V úvodu byly provedeny redukční řezy zeleně v okolí rybníčka a rybník byl vypuštěn. Následovalo odbahnění a odvoz sedimentu na skládku, poté rozebrání polorozpadlých zpevněných břehů. Poté přišlo na řadu postupné vyhloubení základů a jejich zabetonování. Dále práce pokračovaly zděním opěrných hrází ze žulových kvádrů. To byla ruční práce a dělníkům prošlo rukama více než sto tun kamene. Rekonstrukci zakončilo osazení nového výpustního zařízení, vybetonování zhlaví opěrných zdí a osazení ochranného zábradlí.
Opravený návesní rybníček je nádherným vodním dílem a dominantním objektem staročeské návsi, naplněný vodou a oku lahodící. Strážovická náves včetně opraveného rybníčku byla společně se Sborem dobrovolných hasičů a pěveckým a tanečním souborem Šikbaby součástí prezentace před krajskou hodnotící komisí v soutěži Vesnice roku, v níž naše obec zvítězila a získala Zlatou stuhu a titul Vesnice Plzeňského kraje roku 2019.

  • Realizace proměny: září 2017 – srpen 2018
  • Iniciátor proměny: Ing. Jan Vavřička - starosta obce
  • Investor: obec Pačejov, Ministerstvo zemědělství - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážovice
  • Projektant: Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o.
  • Realizační firma: VAK SERVIS s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Ing. Jan Vavřička, Mgr. Tomáš Cihlář

Webová stránka proměny obec Pačejov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy