header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Most přes Bakovský potok v Sazené od doby svého vzniku na přelomu 17. a 18. století do dnešní doby prošel několika opravami. Od roku 1958 je chráněnoukulturní památkou. Poslední větší oprava proběhla v 80. letech 20. století. Most byl tehdy zakryt betonovým nástřikem (torkretem) a vyztužen ocelovou sítí. Při stavebním průzkumu v roce 2014 bylo zjištěno, že torkretový nástřik degraduje a dochází k odhalování původního kamenného materiálu.
Obnova mostu proběhla díkypetici z iniciativy občanů obce Sazená, zaslané roku 2013Středočeskému kraji jako vlastníkovi mostu.Torkretový nástřik bylo nutné odstranit, dožilé kameny vyměnit, posílit konstrukci, vyspravit a vyspárovat, což bylo zároveň i nejtěžším úkolem. Plně bylo zachováno zdivo v klenbě jednotlivých oblouků, pouzebyla injektáží posílena pevnost jednotlivých kamenů. V průběhu prací a likvidace nahromaděného odpadu v okolí došlo k odhalení mostních křídel ze strany od Nové Vsi. O existenci dalšího oblouku se do té doby nevědělo.Nově objevený prvek bylo potřeba taktéž opravit a sjednotit se zbytkem mostu. Odhalila se tak dosud skrytá část historie.
Na rozdíl od jiných historických mostů slouží tento k silničnímu provozu i pro pěší. V budoucnu by však měla vzniknout přes potok lávka, která by zklidnila dopravní situaci.Pohyb pěších mezi auty je zcela nevyhovující z hlediska bezpečnosti. Místo asfaltové vozovky byla při rekonstrukci položena kamenná dlažba, která lépe odpovídá historickému vzhledu mostu. Obnoveny byly také čtyři podstavce v místech zničených soch, aby mohly být v další etapě doplněny.

  • Realizace proměny: duben – říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Rudolf Votruba, Pavel Kytka
  • Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Celý průběh rekonstrukce byl denně pozorně sledován občany obce Sazená, kteří svými vzpomínkami i historickými dokumenty významně přispěli k co nejvěrnější obnově původního stavu.
  • Projektant: Ing. Matěj Mikšovský
  • Realizační firma: STRABAG a.s.

Webová stránka proměny obec Sazená

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy