header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Areál tvoří zámek, kostel, fara a bývalý pivovar. Soubor památek objevili manželé Nováčkovi náhodou při hledání budovy pro sídlo jejich společnosti. V Bořanovicích vyhlédl jejich syn jiný objekt, který však nebyl vhodný. Shodou okolností se zde prodával zámecký areál, kromě kostela. Ten patřil církvi, která Nováčkovým kostel později, na přímluvu kardinála Duky, převedla do vlastnictví. Všechny budovy byly v kritickém stavu, kostel vykradený, zdevastovaný, fara podmáčená, zámek bez stropů, oken a dveří.
Naše vlast je bohatá na hrady a zámky, ale hodně jich je v havarijním stavu. Proto se před šestnácti lety Nováčkovi rozhodli, že koupí zámek Potštejn, který následně opravili. Své zkušenosti mohli uplatnit i na krásném souboru kulturních památek v Pakoměřicích.Ty v 17.století koupil Jan Hartig Nostitz, nejvyšší kancléř a tajný rada českých zemí, stavitel například Nostitzova paláce. Pakoměřické statky vlastnili Nostitzové takřka 300 let, mj. i vlastenec František Antonín hrabě Nostitz, stavitel Nostitzova, dnes Stavovského divadla. Velký podíl na opravách má Krajský úřad Středočeského kraje, který manžele finančně podporuje.
Bez dotací od Středočeského kraje by oprava souboru památek byla takřka nemožná. Nováčkovi nedisponují tak velkými finančními prostředky. Po opravě pivovaru zrekonstruovali kostel, který nadáleslouží církevním účelům, také faru a nyní je již opravena polovina zámku. Zámek bude otevřen návštěvníkům a bude sloužit pro společenské setkávání spolků z Bořanovic-Pakoměřic, Líbeznic a širšího okolí. Také z Prahy je to do Pakoměřicvelmi blízko. Manželé by chtěli nejen dokončit renovaci zámku, ale také revitalizovat park, který by měl sloužit k odpočinku zdejších obyvatel.

  • Realizace proměny: březen 2017 – březen 2020
  • Iniciátor proměny: manželé Lenka a Zdeněk Nováčkovi
  • Investor: Středočeský kraj - Program na obnovu památek určených ke společenskému využití, SPONTE - nadační fond
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Noble Class a.s.
  • Projektant: Doc.Ing.arch.Luboš Knytl 
  • Autor (autoři) fotografií: Jakub Nováček

Webová stránka proměny zámek Pakoměřice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy