header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Základní škola v Kostelní Lhotě je malotřídkou rodinného typu s kapacitou čtyřiceti žáků. V minulosti byla spádovou školou i pro okolní obce a navštěvovalo ji až dnes těžko uvěřitelných 200 dětí. Stav budovy byl v poslední době katastrofální. De facto byla před uzavřením. Okna netěsnila a staré akumulační topení již v mrazivých dnech zdaleka nedokázalo obě učebny vytopit na minimálně stanovené hodnoty. Žáci i učitelé museli absolvovat výuku v teplém oblečení. Existence základní školy byla pro obec vždy důležitá, a proto možnost získání dotačních prostředků na její opravu přišla jako dar z nebes.
Škola se dočkala zásadní opravy po více než padesáti letech. Postupně došlo k výměně topení, části podlah, elektroinstalace, modernizovány byly toalety i jednotlivé místnosti. Původní akumulační kamna nahradilo tepelné čerpadlo vzduch-voda. V poválečné době došlo v objektu k výměně oken za špaletová s trojdílným členěním, která absolutně nerespektovala původní ráz objektu z doby jeho výstavby. Snahou obce bylo vrátit budově při rekonstrukci historickou podobu. Nových oken je více a dle propočtů zpracované studie osvětlení i lépe vyhovují hygienickým podmínkám na osvit učeben přirozeným denním světlem.
Základní škola spolu s kostelem, hospodářským stavením kostela a farou, dnes přestavěnou na obecní úřad, tvoří nádvoří se čtyřmi historickými budovami a také přirozené centrum obce. Celý prostor je místem setkávání lidí i místem důležitých kulturně-společenských událostí obce. Charakteristickou kompozici středu obce dotváří rybník Peklo a také lipová alej podél budovy školy, kterou v roce 1908 vysadili žáci školy v rámci stromkové slavnosti. Základní škola je z pohledu obce nejdůležitější institucí, která pomáhá utvářet přirozenou sounáležitost obyvatel obce s místem, kde žijí.

  • Realizace proměny: červen – listopad 2012
  • Iniciátor proměny: obec Kostelní Lhota
  • Investor: obec Kostelní Lhota, Středočeský kraj - Fond rozvoje obcí a měst
  • Projektant: atelier 322 s.r.o. – Ing. arch Tomáš Kužel
  • Realizační firma: Prostav, s.r.o.

Webová stránka proměny obec Kostelní Lhota

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy