header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Výpravní budova Dolní Žleb je poslední železniční stanicí na území ČR na trati Děčín – Drážďany. Provoz byl zahájen v roce 1851. Budova svým umístěním a významem vybízela k provedení opravy.
Díky rekonstrukci měla budova získat reprezentativnívzhled.Hlavní práce začaly koncem října 2018. V průběhu renovacedošlo ke statickému zajištění budovy, vybudování nového střešního pláště včetně opravy tesařských konstrukcí, kompletně bylaobnovena fasáda, opraveny pískovcové sokly a šambrány oken i dveří. Proběhla také výměnaoken.
Pomyslnou třešničkou na dortu bude zpětné osazení kompletně restaurovaných konzolových nádražních hodinz počátku minulého století. Jejich slavnostní spuštění je plánováno na květen2020. Nyní jsou Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, zapůjčenyOblastnímu muzeu v Děčíně do expozice výstavy hodinových strojů.
Výpravní budova Dolní Žleb leží v nadmořské výšce 127 m n. m. a je tak nejníže položenou železniční stanicí v Česku. Území je součástí CHKO Labské pískovce. Oblíbená lokalita dává mnoho příležitostí k turistickým a horolezeckým aktivitám. Cyklostezka z Děčína do Německa vede přibližně podél železniční trati. Z Dolního Žlebu vede do německé vesnice Krippen dráha upravená pro in-line brusle.
V letech 2018–2019 proběhla oprava staniční budovy, kdy za účasti Oblastního muzea v Děčíně došlo také k restaurování konzolových nádražních hodin z počátku minulého století.

  • Realizace proměny: říjen 2018 – srpen 2019
  • Iniciátor proměny: Správa železnic, státní organizace
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace – koordinace restaurování konzolových nádražních hodin
  • Projektant: Tomáš Hladík - ČKAIT
  • Realizační firma: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy