header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Podle některých dokumentů je již od roku 1350 ve Snědovicích připomínána gotická tvrz, snad vystavěná Pavlem z Čakovic. Později došlo k renesanční přestavbě. V průběhu let byly přistaveny a nové hospodářské budovy. Za vlastnictví Augustina Müllera byl u zámku založen park. Po 2. světové válce přešel zámek do národní správy a zámek začal chátrat. V bezprostředním sousedství ústavu byl chován skot, který zamořoval celý areál zápachem a hmyzem. Byl také zrušen a zasypán zámecký rybník.
V roce 2000 přešel zámek do majetku Ústeckého kraje a je nadále využíván jako ústav sociální péče. Při provádění rekonstrukčních prací byla jižní část zahrady, kde dříve býval zámecký rybník, využívána jako skládka suti a odpadů a odstavná plocha pro mechanizaci. Zeleň v zahradě byla po dlouhá desetiletí pravidelně redukována, nedocházelo však k její nezbytné obnově. Původní sadovnická kompozice se zcela rozpadla. S nabídkou možné dotace z evropských fondů se Ústecký kraj rozhodl celý park revitalizovat a umožnit jeho využívání klienty ústavu.
Na základě podrobné inventarizace dřevin byly provedeny potřebné arboristické zásahy. Nové úpravy byly plánovány se snahou o obnovu původní historické kompozice. Jižní část zámeckého areálu na ploše původních stavebních deponií slouží ke společenským a zdravotním aktivitám klientů ústavu – miniglolf, Boccia. Přístupová alej k zámku je obnovena z původních jírovců. Navazující terasovitá část pozemku je vhodná pro pěstování vinné révy, proto zde byla obnovena vinice. V severní části parku byla zrenovována osluněná vyhlídka s pohledem na zámek. Ta je zpřístupněna také vozíčkářům i pomocí dlážděné pěšiny.

  • Realizace proměny: březen – říjen 2018
  • Iniciátor proměny: Ústecký kraj
  • Investor: Ústecký kraj, Operační program Životní prostředí
  • Projektant: Ing. Ivan Marek - Zahradní architektura Martinov s.r.o.
  • Realizační firma: Gardenline, s.r.o.

Webová stránka proměny obec Snědovice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy