header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V roce 2015 byl vypsán dotační titul se zaměřením na obnovu návsí, parků a veřejných prostranství. V naší obci požadavkům nejlépe odpovídalo místo před nově vystavěnou kaplí Sv. Ducha, jež je propojeno chodníkem s dětským hřištěm. Již v minulém století toto místo sloužilo jako výstavní areál pro místní spolek chovatelů. Travnatá plocha zde navazovala na staré betonové panely, chyběl mobiliář a okrasná zeleň.
Počáteční zklamání ze zamítnuté dotace se změnilo v zarputilost. Proběhla změna původního návrhu, řešila se nová dokumentace. Těsně před zahájením přišla nečekaná zpráva. Pokud dojde k realizaci úpravy do konce roku 2015, dotaci může obec získat. V září byla vybrána realizační firma, v říjnu začaly práce. Vše proběhlopodle plánu a na Vánoce dostali Podolané krásný dárek.
Výstavní areál je vydlážděn kamenem, středu dominuje lípa s kruhovou lavičkou. Svažitý terén vyrovnávají kruhové schody, osázeny jsou zvýšené záhony a přes 100 m2 trvalek. Vzniklo místo pro vánoční strom, nevzhledné panely nahradila zámková dlažba, chodník lemují muchovníky a hortenzie. Atmosféru dotváří instalace dvou uměleckých skulptur místního kováře Vítězslava Bobčíka. Inspirací pro vytvoření sousoší mu byl citát italského filosofa Luciana de Crescenza: „Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem a můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.“

  • Realizace proměny: říjen – prosinec 2015
  • Iniciátor proměny: Jana Rýpalová, starostka, Jarmila Kasperová, místostarostka
  • Investor: obec Podolí, ROP Střední Morava
  • Projektant: Ing. Martin König
  • Realizační firma: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
  • Autor (autoři) fotografií: Archiv obce Podolí

Webová stránka proměny obec Podolí
Facebook proměny

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy