header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Roubený kostel, zasvěcený sv. Michaelu archandělu, vznikl v roce 1605 ve východoslovenské obci Habura u Medzilaborců. Roku 1740 byl prodán a přestěhován do vsi Malá Polana, kde v roce 1759 proběhlo zasvěcení sv. Mikuláši Divotvorci. Kostel patřil řeckokatolické církvi a svému účelu sloužil až do roku 1915, kdy byl silně poničen za první světové války. Po válce již nebyl využíván, protože v Malé Polaně už stál kostel kamenný. V roce 1934 byl stav kostela velmi špatný a hrozil jeho zánik. Hradec Králové dostal nabídku k odkoupení a zastupitelstvo návrh schválilo. Celá akce od nabídky, návštěvy delegace města na místě, odsouhlasení úřady, rozebrání, převoz a postavení v Hradci Králové až po ukončení stavby trvala tři a půl měsíce. Slavnostně byl otevřen 28. října roku 1935 jako památník padlých za první světové války.
Kostel sv. Mikuláše, jedna z nejstarších církevních dřevěných památek u nás, se nyní dočkal kompletní rekonstrukce. Restaurátorskou obnovou prošel ikonostas, hlavní oltář prestolu, boční oltář, malby na stěnách kostela, ikony, svícny i kříž. Vedle restaurování malovaných výzdob a inventáře, zásahu proti dřevokazným škůdcům speciální termosanací a výměny střechy kostel y9skal stabilní zařízení na úpravu vnitřního prostředí, moderní požární i bezpečnostní zabezpečovací systém a hasicí zařízení včetně hromosvodu.
V současné době je kostel sv. Mikuláše majetkem města. Nachází se v centru, v Jiráskových sadech u soutoku Labe a Orlice. Je atraktivním turistickým cílem i ideálním prostředím pro pořádání komorních kulturních a společenských akcí. Kapacita kostela je 40 míst, k dispozici je i oplocený přiléhající pozemek. Kostel je během turistické sezóny přístupný veřejnosti. Mimo pravidelný sezónní režim se zde pořádají mimořádné komentované prohlídky.

  • Realizace proměny: září 2016 – červen 2019
  • Iniciátor proměny: Statutární město Hradec Králové
  • Investor: Statutární město Hradec Králové
  • Projektant: Ing. Miloš Kudrnovský
  • Realizační firma: GEMA ART GROUP a.s.

Webová stránka proměny kostel sv. Mikuláše
Facebook proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy