header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

První kaplička na návsi ve Vacíkově byla postavena v roce 1760, současná podoba je z roku 1903. Kvůli jejímu špatnému stavu nechalo zastupitelstvo obce před 4 lety zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou opravu. Komplikované vlastnické vztahy (kapli vlastní v malých podílech celkem 46 osob a společností) znemožnily žádat finance z dotačních titulů, proto schválilo zastupitelstvo financování opravy kaple ve Vacíkově z rozpočtu obce. Na jaře roku 2017 byli se záměrem opravit kapli seznámeni všichni známí vlastníci stavby.
Na začátku byl nápad opravit dominantu vacíkovské návsi, ale cesta nebyla vůbec jednoduchá. Obec totiž není faktickým vlastníkem kapličky. Ta byla v minulosti rozdělena z „hraběcího“ majetku na jednotlivé podíly po chalupách, a tak se zde za pár desítek let vytvořilo na 144 podílů na pozemku, ale především na stavbě kapličky. Díky pomoci několika vacíkovských občanů se podařilo získat souhlasy většiny známých vlastníků objektu a bylo vůbec možné začít s rekonstrukcí.
Vacíkovská náves jsou společně s kapličkou místem, kde se odehrávají důležité okamžiky v životě obce. Každoročně se zde koná mše svatá při pouti, na jaře se zde zase sejdou stovky milovníků přírody při tradičním pochodu na zlatou Petráškovu horu.

  • Realizace proměny: červenec–srpen 2017
  • Iniciátor proměny: obec Hvožďany a vacíkovští občané
  • Investor: obec Hvožďany
  • Projektant: S-B s.r.o., Sedlčany
  • Realizační firma: STAFIS-KT s.r.o.

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy