header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V 90. letech 20. století skýtal průhled omšelou Leopoldovou branou neradostný pohled. Z poloviny jej zastírala trafostanice, nedaleko stál starý odpadkový koš, orezlý stožár veřejného osvětlení a hradba ponurých keřů.
Příchod na Vyšehrad a první dojmy z této jedinečné lokality by měly být důstojné, reprezentativní. Začali jsme opravou brány a pokusy o zrušení trafostanice. Trvaly dlouho, ale povedlo se. Ve spolupráci s magistrátem probíhala kompletní výměna veřejného osvětlení. Souběžně jsme spolu s památkáři hledali vhodné typy mobiliáře. Následovala úprava povrchu parkového chodníku a na závěr a založení květinového záhonu místo keřové hradby
Trafostanici nahradila v nenápadná dvířka ve zdi. Večerní podmanivou atmosféru dotvářejí litinové stožáry veřejného osvětlení se znakem města Vyšehradu, odvinuté od staropražské lucerny. Přibylo slavnostní osvětlení brány. Koš je vyměněný za litinový, u kterého jsme vyvinuli nový sloupek, nyní užívaný po celé zemi. V průhledu jej nevidíte, stojí mimo něj. Za branou vás uvítá mohutný jírovec se zpevněným svahem na ochranu jeho kořenů. Můžete věnovat pozornost rotundě sv. Martina, a až zabočíte vlevo k hradbám nad Podolím, přivítá vás květinový záhon ve svahu. Současný průhled Leopoldovou branou láká nejen návštěvníky, ale i svatebčany a filmaře. Leopoldova brána si mj. zahrála ve Formanově Amadeovi.

  • Realizace proměny: leden 1993 – prosinec 2017
    Iniciátor proměny: Jitka Švejdová, František Stádník, Drahomíra Kolmanová
    Investor: Národní kulturní památka Vyšehrad; Odbor městského investora MHMP
    Realizační firma: Pražská energetika, a.s.; ELTODO, a.s.; Antonín Pechek - zahradnické práce; AQUASTART, spol. s r.o. - závlahy; ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. - povrchy cest; FEMAT, s.r.o.  - koše

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy