header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Projekt iniciovaly děti ze ZŠ a SMŠ Radslavice. Environmentální výchova je jednou z dlouhodobých priorit školy. Děti v rámci výuky často navštěvovaly dříve realizovaný projekt Včelí háj, kde s velkým zájmem budovaly hmyzí domečky, pečovaly o medonosné dřeviny a bylinky. Při hodinách v přírodě bylo opakovaně slyšet, jak je príma učit se mimo školu. Časté byly dotazy, proč se nemohou učit venku častěji. Vedení obce zvážilo požadavky dětí a rozhodlo se přeměnit nevyužívaný prostor za školou. Cílem projektu bylo prohloubit zájem dětí o přírodu a práci na zahradě.
V roce 2015 přišli žáci ZŠ ve spolupráci s Komisí pro rozvoj obce na nápad přeměny nevyužívaného prostoru za školou. Děti napsaly otevřený dopis – žádost o vybudování venkovní učebny a v hodinách výtvarné výchovy kreslily, jak si ji představují. Vedení obce nápad zaujal. Důvodem byla přeměna nevyužitého prostranství, možnost propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a umožnit dětem častější pobyt na čerstvém vzduchu. I díky tomuto projektu získala Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice ve školním roce 2016/2017 titul Zelená škola Olomouckého kraje.
Venkovní výuka je připravována v prostoru o velikosti cca 350 m2, který je pro klidnou výuku od sousedního dětského hřiště vizuálně oddělen. Na místě je vybudována venkovní učebna pro 16 dětí. Kolem přístřešku jsou umístěny informační tabule s environmentální tematikou (např. koloběh vody, život v půdě). Součástí výukové plochy jsou také záhonky, dřevěné oplocení, na kterém jsou umístěny další informační cedule, přístupový chodník, výsadba kvetoucích dřevin a ovocných stromů. Děti si na místě samy vybudovaly dřevěný kompostér.

  • Realizace proměny: červenec 2015 – říjen 2015
  • Iniciátor proměny: žáci ZŠ a SMŠ Radslavice; komise pro rozvoj obce
  • Investor: obec Radslavice
  • Další partneři realizace proměny: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy