header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Na východním vstupu do obce se nacházelo místo zarostlé křovisky, tújemi a břečťanem. Při bližším zkoumání jste mezi stromy objevili zbytky betonového rámu, v jehož středu byl zdevastovaný památník padlým 1. světové války. Podobná místa jsou rozeseta po celé republice, protože z každé obce někdo odešel bojovat do Velké války a nevrátil se. Pomník byl v nedůstojném stavu. Někdy v roce 2016 jsme začali přemýšlet, co s ním. S obcí, která je vlastníkem pozemku, se podařilo domluvit úpravu zeleně.
Hledali jsme, jak a kdo by měl pomník opravit a jak tuto opravu financovat. Na ministerstvu obrany jsme zjistili, že hlavní péči má na starosti vlastník pozemku, na kterém se válečný hrob nachází. Ministerstvo na opravy a údržbu přispívá, ale žádosti je třeba řešit zavčasu. To se nám nepodařilo, chtěli jsme odhalit pomník v roce výročí vzniku Československa a ten se rychle blížil. Nakonec bylo financování zajištěno z darů členů spolku a práce se v únoru 2018 rozběhly. Pomník byl demontován a odvezen k restaurování. Obec přispěla úpravou terénu a okolí. Nebylo to plynulé a občas to drhlo. Skoro jsme to vzdali…
Pomník, který charakterizuje „boží muka“ v klasicistním slohu a je zakončen pískovcovým křížem s tělem ukřižovaného Krista, byl vyčištěn, odsolen a zpevněn. Betonový dřík byl nahrazen pískovcem, iniciály a nápisy byly zachovány podle původního vzoru.. Prostor byl doplněn o pískovcové sloupky a okolí bylo střídmě doplněno zelení. Na podzim byla slavnostně vysazena nová lípa ke 100. Výročí samostatného státu. 5. 7. 2018 proběhlo slavnostní odhalení. Vrcholem ceremoniálu bylo žehnání kříži mons. Martinem Davídkem, který vykonává funkci generálního vikáře Biskupství litoměřického.

  • Realizace proměny: únor–červenec 2018
  • Iniciátor proměny: Spolek přátel Mnichovského Týnce
  • Investor: Vlasta Frázová; Jan Soukup s rodinou
  • Další partneři realizace proměny: obec Chožov
  • Realizační firma: Zdeněk Buk – Kamenosochařství

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy